همایش ملی زئولیت ایران

شرکت مهندسین مشاور سامان پژوهان آریا گستر مستقر در مرکز رشد پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری ‌ سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، – اولین همایش ملی زئولیت ایران – را در اسفند ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران برگزار نماید.

شرکت مهندسین مشاور سامان پژوهان آریا گستر مستقر در مرکز رشد
پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری
اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران و با حمایت
مرکز رشد پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران و همکاری‌ سازمان‌ها
و نهادهای مرتبط، “اولین همایش ملی زئولیت ایران” را در اسفند
ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران برگزار نماید

محورهای علمی همایش

•روش‌های مختلف سنتز غربال‌های مولکولی
•تکنیک‌های مختلف شناسایی و تعیین خواص
•کاربردهای کاتالیستی
•کاربردهای جذبی و جداسازی
•تبادل یون در زئولیت‌ها
•کاربردهای زئولیت‌ها در شوینده‌ها
• …
تاریخ‌های مهم:
آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات : ۲۰ آبان ۱۳۸۶

اعلام پذیرش مقاله: ۲۰ آذر ۱۳۸۶

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ دی ۱۳۸۶

ارسال گزارش کارهای اخیر: ۴ بهمن ۱۳۸۶

آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۰ بهمن ۱۳۸۶

آخرین مهلت ثبت نام با تأخیر (%۲۵ افزایش قیمت): ۲۰ بهمن

برگزاری سمینار: ۲-۱ اسفند ۱۳۸۶

برگزاری کارگاه‌های تخصصی: ۳-۱ اسفند ۱۳۸۶

تورعلمی بازدید از معادن زئولیت ایران: ۳ اسفند ۱۳۸۶

جهت دریافت اطلاعات بیشتر

اینجا
را کلیک کنید