کراوات‌های ساخته‌شده با فناوری نانو گسترش بیماری‌های عفونی را کاهش می‌دهد

آقای آوریل استرایدر، یکی از بنیانگذاران شرکت SafeSmart، با استفاده از فناوری نانو کراوات‌هایی به نام SafetyTies ساخته‌است تا بیماری‌های عفونی(به‌ویژه عفونت‌های بیمارستانی و غذایی) در مراکز بهداشتی و غذاخوری ها، از راه کراوات افراد گسترش پیدا نکند.

آقای آوریل استرایدر، یکی از بنیانگذاران شرکت SafeSmart، با استفاده از
فناوری نانو کراوات‌هایی به نام SafetyTies ساخته‌است تا بیماری‌های
عفونی(به‌ویژه عفونت‌های بیمارستانی و غذایی) در مراکز بهداشتی و غذاخوری
ها، از راه کراوات افراد گسترش پیدا نکند. انجام آزمایش‌های جداگانه در
آزمایشگاه‌های شرکت BCS در گاینسویل واقع در ایالت فلوریدا، منتقل نشدن
میکروب را به‌وسیله این کراوات ها ا ثابت کرده‌است.

کراوات به‌آسانی می‌تواند با غذا، بیماران و یا تخت‌های بیمارستان تماس
پیدا کند و باکتری‌های عفونت‌زای آنها را به خود جذب نماید؛ ولی نقش آن در
انتقال عفونت ها پیش از این نادیده گرفته می‌شد.

در یک مطالعه که نتایج آن را دکتر استیون نورکین در گردهمایی ماه می‌ سال
۲۰۰۴ انجمن میکروب‌شناسان آمریکا عرضه کرد، مشخص شده‌است که کراوات‌های
پزشکان در تماس با بیماران هشت برابر بیشتر از کراوات‌های سایر کارکنان
بیمارستان احتمال می‌رود که ناقل آلودگی باشد.

مطالعات او همچنین نشان داد که یک چهارم کراوات‌هایی که پزشکان در
بیمارستان‌ها می‌پوشند به باکتری استافیلو کوکوس اورئوس، و یک هشتم آنها به
باکتری‌های فرصت‌طلب بیمارستانی چون کلبسیلا نومونیا، سودوموناز آئروژینوزا
و اکتینوباکتر بومانی و نیز۶/۴۷ درصد آنها به عوامل بالقوه بیماری‌زا آلوده
هستند. همچنین گسترش عفونت‌ها از راه کراوات در میان مهمان‌داران و کارکنان
سرویس‌های غذاخوری نیز شایع است.

کراوات‌های SafetyTies که موادشان با استفاده از فناوری نانو ساخته شده‌است،
در جریان آزمایش‌های میکروبیولوژیک شرکت BCS،آلودگی‌های میکروبی را از خود
دور نمودند؛ برای مثال کراوات‌های SafetyTies که به آنها باکتری‌های اِکلای
و سالمونلا تلقیح شده بود، در مقایسه با کراوات‌های ساخته‌شده از ابریشم
خالص، بیش از۹۹/۹۹ درصد کاهش در رشد میکروبی از خود نشان دادند.

همچنین این کراوات‌ها با باکتری‌های گرم مثبت نیز آزمایش شدند و برای نمونه
مشاهده شد که کراوات‌هایی که جنس آنها از نانورشته‌های ابریشمی بود، به
میزان ۹۸ درصد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و به میزان ۹۵ درصد
انتروکوک مقاوم به ونکومایسین را ( که دو عامل مهم عفونت های فرصت‌طلب
بیمارستانی است) از خود دفع نمودند .

این کراوات‌ها به‌دلیل ضد آب و ضد لکه بودن با استقبال عموم مردم به‌ویژه
افراد متخصص، از معلمان گرفته تا بازرگانان مواجه شده‌است، زیرا بیشتر مردم
علاقه دارند کراواتی با عمر طولانی‌تر داشته باشند.

کراوات‌های SafetyTies از ابریشم خالص ساخته شده‌اند و ضد لک و چروکند و
برای تمیز شدن نیازی به شست و شو ندارند و مایعاتی چون قهوه، آب و شراب را
از خود دفع می نمایند.

همچنین آزمایش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که کراوات‌های SafetyTies برای
پوشندگان آن کاملاً ایمن است؛ زیرا پوشش ساخته‌شده با فناوری نانو به سطح
دیگری منتقل نمی‌شود و بر روی کراوات باقی می‌ماند.