ساخت نانومیله‌های نیکلی به روش رشد در نانولوله

گروهی از دانشمندان ژاپنی با بررسی چگونگی رشد بلورهای هیدروکسید نیکل، به روشی برای بهبود عملکرد باتری‌های قابل شارژ دست یافته‌اند.

گروهی از دانشمندان ژاپنی با بررسی چگونگی رشد بلورهای
هیدروکسید نیکل، به روشی برای بهبود عملکرد باتری‌های قابل
شارژ دست یافته‌اند.

آنها نانومیله‌هایی از جنس هیدروکسید نیکل را داخل نانولوله‌های
کربنی رشد داده، برای نخستین بار توانستند شکل‌گیری این میله‌ها
را با استفاده از میکروسکوپ TEM به‌طور واقعی مشاهده نمایند.

 

برای مشاهده رشد بلورهای داخل این نانوکانال‌ها با میکروسکوپ
TEM، لازم است تا کانال‌ها علاوه بر برخورداری از دوام کافی،
یکنواخت و به حد کافی نازک باشند.

هم‌اکنون، تنها کانال‌های آنودیک اکسید آلومینیومی ساخت این
دانشمندان دارای این شرایط است. با مشاهده چگونگی شکل‌گیری
بلورها داخل این نانولوله‌ها، این محققان دریافتند که در نهایت
بلورهای معمولی هگزاگونال هیدروکسید نیکلی داخل این لوله‌ها به‌صورت
نانومیله‌هایی(که از آنها به‌عنوان الکترود بالقوه باتری‌های
قابل شارژ استفاده خواهد شد) درمی‌آیند.

در واقع این کار روشی هوشمندانه برای کنترل سنتز نانوبلورهایی
است که داخل یک محدوده نانویی قرار گرفته‌اند. از این روش می‌توان
برای تولید انبوه اکسیدهای نانومقیاس که کاربردهای صنعتی
بالقوه و قابل توجهی دارند، استفاده نمود