تولید اتانول در داخل نانولوله‎های کربن

مطالعات نشان داده‎اند که می‌توان از اتانول به‌عنوان سوختی تجدیدپذیر استفاده کرد. منحصربه‌فردترین کاربرد اتانول، استفاده از آن به‌عنوان سوخت اتومبیل و مکمل سوخت است.

مطالعات نشان داده‎اند که می‌توان از
اتانول به‌عنوان سوختی تجدیدپذیر استفاده کرد. منحصربه‌فردترین کاربرد
اتانول، استفاده از آن به‌عنوان سوخت اتومبیل و مکمل سوخت است.

اتانول طی فرایند تخمیر قند و به‌وسیله مقادیر معینی از مخمّرها تولید می‎شود.
این فرایند با پیش‎ماده‎ای که شامل مقادیر مناسبی از قند یا موادی نظیر
نشاسته یا سلولز که می‎توانند به قند تبدیل شوند، انجام می‎شود.

در آمریکا پیش‎ماده اولیه برای تولید اتانول ذرت است. در برزیل(عمده‎ترین
تولیدکنندۀ اتانول در جهان)، پیش‎مادۀ اولیه از قند نیشکر حا‌صل می‎شود؛ در
حالی که بحث‌های گسترده‌ای درباره فوائد اقتصادی و زیست‎محیطی ناشی از
کاربرد سوخت‌های سازگار با محیط زیست برای سوخت اتانولی مطرح است، به نظر
می‎رسد که استفاده از فناوری‌نانو(نانولوله کربنی) راه حل خوبی را برای این
منظور فراهم کند.

شهرت نانولوله‎های کربن به‌عنوان ماده‎ای امیدبخش برای کاتالیز کردن واکنش‌ها
بسیار چشمگیر است.

همینک، پژوهشگران چینی از نانولوله‎های کربنی پرشده با نانوذرات رادیم، به‌عنوان
راکتورهایی برای تبدیل مخلوط گازی مونوکسید کربن و هیدروژن به اتانول
استفاده می‎کنند.

به نظر می‎رسد این اولین مثال از فعالیت و انتخاب‎پذیری یک واکنش
کاتالیزشده با فلز در فاز گازی باشد که کمک چشمگیری به پیشرفت یک واکنش
درون یک ظرف واکنش از جنس نانولوله کربنی می‎کند.