آزمون فناوری‌نانو

نانووِرک آزمونی را برای آشنایی هرچه بیشتر افراد با فناوری‌نانو توسعه داده است.

طبق نظرسنجی‌ها، بیشتر مردم اطلاعی از فناوری‌نانو ندارند.
افراد مطلع نیز چیز زیادی از آن نمی‌دانند. آزمون فناوری‌نانو
که به وسیله نانووِرک توسعه یافته است، در راستای آشنایی هرچه
بیشتر افراد از فناوری‌نانو است. این آزمون متشکل از ۲۰ سوال
با پاسخ‌های چندگانه است.

در این آزمون، بعد از اینکه افراد به سوالات پاسخ دادند، نتایج،
پاسخ‌های صحیح، و توضیحات آنها را می‌توانند ملاحظه کنند. در
این آزمون آدرس‌هایی برای مطالعه بیشتر نیز وجود دارد.

برای مثال سوال ۵ در اینجا آورده شده است: در این تصویر معروف
چه چیزی نشان داده شده است؟
 

این آزمون بخشی از تلاش‌های نانوورک در جامعه فناوری‌نانو،
برای ایجاد علاقه در علم و فناوری‌نانو و جذب افراد به فعالیت
در حوزه‌هایی است که خوب یا بد آینده آنها را شکل خواهد داد.
علاقمندان برای انجام این آزمون

اینجا
کلیک نمایند.