تأثیر فناوری‌نانودر فناوری‌های پاک

مؤسسه LuxResearch، گزارشی با عنوان «تأثیر فناوری‌نانو در فناوری‌های انرژی و محیط‌زیست»، منتشر کرده است که نشان می‌دهد توجه به توانایی فناوری‌نانو در ایجاد نوآور‌ی‌های گسترده در فناوری‌های انرژی و محیط‌زیست در حال افزایش است.

مؤسسه LuxResearch، گزارشی با عنوان «تأثیر
فناوری‌نانو در فناوری‌های انرژی و محیط‌زیست»، منتشر کرده است که نشان می‌دهد
توجه به توانایی فناوری‌نانو در ایجاد نوآور‌ی‌های گسترده در فناوری‌های
انرژی و محیط‌زیست در حال افزایش است.
افزایش سریع میزان انتشارات و تعداد پتنت‌های
مبتنی بر فناوری‌نانو در فناوری‌های پاک نشان می‌دهد که تأثیر این فناوری
بر فناوری‌های پاک، اگرچه در حال حاضر کم است؛ ولی به‌سرعت در حال افزایش
است.
این گزارش با ارائه آمار و ارقامی درباره فعالیت‌های در حال انجام در زمینه
فناوری‌های پاک مبتنی بر نانو؛ ایجاد چارچوبی برای درک اثرات فناوری‌نانو
در فناوری‌های انرژی و محیط زیست؛ و ارائه راهنمایی برای سرمایه‌گذاران،
شرکت‌ها و مؤسسات قانونی برای مواجهه با چالش‌های این حوزه حاوی مطالب
بسیار ارزنده‌ای است.
مؤسسه luxResearch در این گزارش اطلاعات گسترده‌ای از فناوری‌های پاک مبتنی
بر نانو، از تعداد پتنت‌ها و انتشارات گرفته تا میزان سرمایه‌گذاری‌های
دولتی، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و … را جمع‌آوری کرده‌است. گروه تحقیقاتی
این گزارش طی مصاحبه‌هایی عمیق با مدیران شرکت‌های موجود و نوپا و مؤسسات
قانونی فعال در پنج‌بخش فناوری‌های پاک مبتنی بر نانو، از نظرات آنها در
مورد چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه مطلع شده‌است.

برخی از یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از:

• کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۰۶ حدود ۱/۱ میلیارد دلار در فناوری‌های پاک
مبتنی بر نانو سرمایه‌گذاری کردند. این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با
سال ۲۰۰۵ تقریبا ۱۶ درصد افزایش یافته‌است. با این وجود این میزان سرمایه‌گذاری
تنها پنج درصد کل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک را در بر‌ می‌گیرد.
• در سال ۲۰۰۶، ایالات متحده آمریکا با ثبت ۹۸۳ پتنت و انتشار ۷۱۳۲ مقاله
علمی در زمینه فناوری‌های پاک مبتنی بر نانو، در جهان پیشگام بوده‌است. به
طور متوسط این ارقام، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، سالیانه ۳۰ درصد رشد داشته‌است.

• سرمایه‌گذاران خطرپذیر در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۹۲ میلیون دلار در شرکت‌های
فناوری‌های پاک مبتنی بر نانو سرمایه‌گذاری کردند. این میزان سرمایه‌گذاری
در مقایسه با سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۹۱ درصد رشد داشته‌است. همچنین این رقم
تنها ۱۵درصد از کل سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری‌های پاک
را در بر می‌گیرد.
• در سال ۲۰۰۶، ۱۹ درصد از ۱۵۰۰ شرکت فعال در زمینه فناوری‌های پاک، در
سراسرجهان، رویکرد‌های مبتنی بر فناوری‌نانو را توسعه داده‌اند. ۸۰ درصد از
این رویکردها در زمینه انرژی بوده‌است.
طبق این گزارش مطالعات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو ممکن است به‌طور
بالقوه مانع توسعه برخی از کاربرد‌های این فناوری گردد. در این زمینه لازم
است که مؤسسات قانونی با همکاری شرکت‌های صنعتی، چارچوبی قانونی‌ را که
مورد قبول همگان قرار گیرد، توسعه دهند.
متن کامل این گزارش از طریق سایت www. luxresearchinc. Com قابل خریداری
است.