کاهش هزینه مبدل‌های کاتالیستی با کمک فناوری‌نانو

شرکت نیسان موتور، کاتالیست جدیدی را برای ماشین‌های بنزینی ارائه کرده ‌است که مقدار فلزات گران‌بهای استفاده‌شده‌ در آن، نصف مقدار آنها در کاتالیست‌های مرسوم امروزی است. این کاتالیست جدید که از سال ۲۰۰۸، و وارد بازار خواهد شد، هزینه مبدل‌های کاتالیتی را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

شرکت نیسان موتور، کاتالیست جدیدی را برای
ماشین‌های بنزینی ارائه کرده ‌است که مقدار فلزات گران‌بهای استفاده‌شده‌
در آن، نصف مقدار آنها در کاتالیست‌های مرسوم امروزی است. این کاتالیست
جدید که از سال ۲۰۰۸، و وارد بازار خواهد شد، هزینه مبدل‌های کاتالیتی را
به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
این فناوری علی‌رغم استفاده از مقدار خیلی
کمتری از فلزات گران‌بها، هیچ تغییری در عملکرد کاتالیست ایجاد نمی‌کند.
کاتالیست‌های تمیزکننده گاز خروجی خودروها، شامل مخلوطی از پلاتین(Pt)،
رودیوم(Rh) و پالادیوم(Pd) هستند. این فلزات باعث می شوند که گازهای اکسید
نیتروژن(NOx)، مونواکسید کربن(CO) و هیدروکربن‌ها(HC) راحت‌تر با هوا،
واکنش‌ داده و تبدیل‌ به ترکیبات غیرسمی از قبیل نیتروژن(N2) ، آب(H2O) و
دی‌اکسید کربن(CO2) شوند.
در کاتالیست‌های مرسوم، دماهای بالا در داخل کاتالیست سبب به هم چسبیدن و
خوشه‌ای‌‌‌شدن فلزات گران‌بها، و در نتیجه کاهش سطح فعال فلزات می‌شود و
عملکرد کاتالیست را برای تمیز کردن گازها کاهش می‌دهد. برای جبران این مشکل،
مبدل‌های موجود، به منظور حفظ سطح عملکرد تمیزکنندگی، به مقدار بیشتری از
فلزات گران‌بها نیاز دارند.
شرکت نیسان موتور، با کمک فناوری‌نانو موفق به حفظ اندزه نانو ذرات فلزی
مجزا و جلوگیری از به هم چسبیدن آنها در شرایط دمای بالا شده‌است. این
فناوری مهندسی‌شده، می‌تواند عملکرد کاتالیست را هنگامی که مقدار اجزای
فلزی گران‌بهای استفاده‌شده ‌در آن نصف شده‌است، حفظ کند.