تولید نور طبیعی با دیودهای نوری جدید

محققان کره‌ای موفق به ساخت یک منبع تابش نور سفید خیلی طبیعی شده‌اند. این منبع نوری با پوشش‌دهی سطح یک تراشه LED با ترکیبی از نانوفسفرهای CdSe) ZnS) یا CdSe) ZnSe ) با ضخامت‌های مختلف، ساخته شده‌است. در این وسیله برای گسیل نور از تراشه دیود گسیل نور LED، و برای تغییر رنگ نور از نقاط کوانتمی استفاده شده‌است.

محققان کره‌ای موفق به ساخت یک منبع تابش نور سفید خیلی طبیعی
شده‌اند. این منبع نوری با پوشش‌دهی سطح یک تراشه LED با
ترکیبی از نانوفسفرهای CdSe) ZnS) یا CdSe) ZnSe ) با ضخامت‌های
مختلف، ساخته شده‌است. در این وسیله برای گسیل نور از تراشه
دیود گسیل نور LED، و برای تغییر رنگ نور از نقاط کوانتمی
استفاده شده‌است.

تاکنون این گروه با پوشش‌دهی
سطح تراشه LED آبی با نقاط کوانتمی سبز و قرمز، و با پوشش‌دهی
سطح تراشه LED فرابنفش نزدیک با نقاط کوانتمی قرمز، سبز و آبی
موفق به ‌ساخت افزاره‌های گسیل‌‌دهنده نور سفید طبیعی شده‌اند.
این موفقیت درستی ایده ارائه‌شده ‌را تأیید می‌کند.
با انتخاب ترکیب مناسب از ذرات فوتولومینسانس می‌توان یک منبع
نور سفید تولید کرد که شبیه نور طبیعی است و مزیت‌های یک LED
را هم داراست. نقاط کوانتمی با قطرهای بین دو تا شش نانومتر،
متناسب با اندازه‌شان، از آبی تا قرمز را گسیل می‌دهند.
نقاط کوانتمی دارای مزیت‌های زیادی نسبت به‌ فسفرهای مرسوم
هستند. هر رنگی از یک نقطه کوانتمی، یک طیف جذبی پهن دارد. به
‌این معنی که رنگ‌های نقاط کوانتمی مختلف می‌توانند با هم با
یک منبع تهییج‌کننده منفرد، تحریک شوند.
این ذرات در یک ماتریکس رزین سیلیکونی که شامل تراشه LED ساده
نیز می‌باشد، وارد می‌شوند. طبق گفته‌های این محققان یکی از
مهم‌ترین چالش‌ها، پراکنده کردن آنها در ماتریکس است در حالی
که تمایل دارند به‌طور گروهی و متراکم جمع شوند.
مانع دیگر توانایی ماکزیمم کردن شدت نور تابش‌شده ‌از این
افزاره است؛ لذا محققان درصددند تا با ساخت یک LED نور سفید
کارامد بتوانند این قسمت معما را حل کنند. لی بیان می‌کند که
این ایده گام بزرگی در جهت ساخت این‌گونه افزاره‌ها
برداشته‌است. با توجه به علاقه تعدادی از شرکت‌های معروف در
الکترونیک به این افزاره، هدف اصلی، تجاری کردن این کار با
همکاری صنعت است و در این زمینه چندین اختراع فناوری به‌ثبت
رسانده‌اند.
در نهایت LEDهای تقویت‌شده ‌با نقاط کوانتمی، باعث کاهش قیمت
ساخت، افزایش کارایی و افزایش کیفیت نور و روشنایی آن خواهند
شد و از آنجا که مشتری‌ها به ‌منابع نوری با نور طبیعی بها
می‌دهند، انتظار می‌رود که این محصول جای لامپ‌های هالوژنی را
بگیرد.
نتایج این تحقیق در مجله Nanotechnology به‌چاپ رسیده‌است.