معرفی کتاب_عنوان: کتاب راهنمای فناوری ‌نانوی نظری و محاسباتی

کاربرد فناوری‌نانو در فناوری‌های پیشرفته در آینده، مستلزم درک عمیق جنبه‌های نظری و محاسباتی انواع مواد و دستگاه‌ها در مقیاس نانو است. کتاب راهنمای فناوری‌نانوی نظری و محاسباتی، اولین مرجعی است که تاکنون در زمینه‌هایی که راهکارهای مشخص و معینی ندارد منتشر شده‌است. این کتاب به همه موضوع‌های مهم مرتبط با تئوری، مدل‌سازی، طراحی و شبیه‌سازی مواد نانوساختار و نانووسایل، محاسبات کوانتمی، شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی محاسباتی، نانومکانیک، نانوماشین، نانوالکترونیک، نانوفرایند، نانومغناطیس، نانواپتیک، نانوپزشکی، نانوزیست‌فناوری وغیره می‌پردازد.

عنوان: کتاب راهنمای فناوری ‌نانوی نظری و محاسباتی
عنوان اصلی: Handbook of Theoretical and Computational
Nanotechnology
نویسنده گان : Michael Rieth, Wolfram Schommers,
Pierre-Gilles (FWD) De Gennes
شماره شابک: X158883042
تعداد صفحات: ۸۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: American Scientific Publishers
 
کاربرد فناوری‌نانو در فناوری‌های پیشرفته در آینده، مستلزم درک عمیق جنبه‌های نظری
و محاسباتی انواع مواد و دستگاه‌ها در مقیاس نانو است. کتاب راهنمای فناوری‌نانوی
نظری و محاسباتی، اولین مرجعی است که تاکنون در زمینه‌هایی که راهکارهای مشخص و
معینی ندارد منتشر شده‌است. این کتاب به همه موضوع‌های مهم مرتبط با تئوری، مدل‌سازی،
طراحی و شبیه‌سازی مواد نانوساختار و نانووسایل، محاسبات کوانتمی، شیمی، فیزیک و
زیست‌شناسی محاسباتی، نانومکانیک، نانوماشین، نانوالکترونیک، نانوفرایند،
نانومغناطیس، نانواپتیک، نانوپزشکی، نانوزیست‌فناوری وغیره می‌پردازد.
این کتابِ راهنمای ده‌جلدی اولین کتابی است که مقدمه‌ای ایده‌آل و خلاصه‌ای به‌روز
شده‌ دارد و پیشرفت‌های جدید و جذاب و فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، در زمینه‌های مختلفی
از علوم، مهندسی و پزشکی، گزارش می‌دهد. این کتاب عمیق‌ترین کتاب چاپ شده در زمینه
فناوری‌نانوی محاسباتی است و به‌وسیله۲۶۵ دانشمند برجسته جهانی نوشته شده‌است.
همچنین مهم‌ترین کتاب دانشگاهی است که تاکنون در این زمینه تحقیقاتی چاپ شده‌است.

 
این کتاب راهنما۸۰۰۰ صفحه دارد
و به ده جلد موضوعی تقسیم‌بندی شده‌است که عبارتند از:
جلد ۱٫ مفاهیم پایه، نانوماشین‌ها و نانوزیست‌وسایل
جلد ۲٫ شبیه‌سازی اتمی، الگوریتم‌ها و روش‌ها
جلد ۳٫ محاسبات مولکولی و کوانتمی و شبیه‌سازی کوانتمی
جلد ۴٫ نانومکانیک و مدل‌سازی چندمقیاسی
جلد ۵٫ پدیده انتقال و فرایندهای نانومقیاس
جلد ۶٫ زیست‌انفورماتیک، نانوپزشکی و دارورسانی
جلد ۷٫ نانوساختارهای مغناطیسی و نانواپتیک
جلد ۸٫ نانومواد کاربردی، نانوذرات و نانوساختارهای پلیمری
جلد ۹٫ نانوکامپوزیت، نانوچیدمان و نانوسطح
جلد ۱۰٫ مدل‌سازی نانووسایل و نانوالکترونیک