استفاده از اسفنج‌‌های نانومغناطیس برای تمیز کردن کارهای هنری

شیمیدان‌های ایتالیایی در طی یک گزارشی که در ۱۴ آگوست در مجلهACS Langmuir منتشر شد، فناوری جدید پاکیزه‌سازی و حفاظت از نقاشی‌های رنگ‌روغن و مجسمه‌های سنگ مرمر ارزشمند را معرفی کرد.

شیمیدان‌های ایتالیایی در طی یک گزارشی که در ۱۴ آگوست در مجلهACS Langmuir منتشر شد
فناوری جدید پاکیزه‌سازی و حفاظت از نقاشی‌های رنگ‌روغن و مجسمه‌های سنگ مرمر
ارزشمند را معرفی کرد.
در این گزارش، پیرو باگالیونی
و همکارانش توسعه و آزمایش موفقیت‌آمیز کارهای هنری مبتنی بر
اسفنج‌های نانومغناطیس، که می‌توانند در کاربردهای دیگری همچون
مواد آرایشی، مواد پاک‌کننده و زیست‌فناوری استفاده شوند، را
تشریح کرده اند.

براساس این گزارش، هنرمندان اغلب از حلال‌ها و دیگر پاک‌کننده‌ها
که به صورت ژل یا گاهی اوقات شبیه ژلاتین خشک هستند، استفاده
می‌کنند. ژل‌ها در مقایسه با مایع‌ها کمتر جذب سطح کارهای هنری
شده و باعث صدمه دیدن آنها می‌شود. همچنین پاک کردن ژل‌ها از
سطوح نقاشی دشوار بوده و ممکن است پس‌مانده‌های نامطلوبی باقی
بمانند.

اسفنج‌های نانومغناطیس جدید از نانوذرات ساخته شده و می‌توانند
مشکلات مطرح شده در گزارش را رفع کنند. این اسفنج‌ها می‌توانند
با حلال‌ها و دیگر پاک‌کننده‌ها پر شده و به وسیله قیچی یا
چاقو در شکل‌های مورد نظر بریده شده و در قسمت‌های کثیف و خاص
نقاشی‌ها و یا مجسمه‌ها استفاده شوند.

ژل‌های نانومغناطیس بیانگر سیستم‌های بسیار پیشرفته و
چندکاربردی برای تمیز کردن هستند و تاثیر شگرفی بر روش‌های
موجود مورد استفاده در زمینه حافظت از نقاشی‌ها و مجسمه‌ها و
دیگر حوزه‌ها خواهند داشت