تشکیل آرایه‎های منظم از پروتئین‌ها در مقیاس نانو

پژوهشگران انگلیسی برای اولین بار، روشی برای طراحی و ساخت رشته‎های پروتئینی با نظم و ترتیب خاص در مقیاس نانو کشف کردند.

پژوهشگران انگلیسی برای اولین بار، روشی
برای طراحی و ساخت رشته‎های پروتئینی با نظم و ترتیب خاص در مقیاس نانو کشف
کردند.

Derek Woolfsonو همکارانش از دانشگاه Bristol ، سیستمی متشکل از دو پپتید
که معمولاً در آب به‌صورت رشته‎های پروتئینی ضخیمی توده‎ای درمی‎آیند طراحی
کردند که نظم و ترتیب خاصی در مقیاس نانو نشان می‎دهند و به‌عنوان نوعی
مشابه‎سازی از توده‎های رشته‎ای طبیعی خاص به شمار می‌روند.

این روش می‎تواند از منظری دیگر روشی برای ساخت مواد زیستی با ساختار نانو
در کاربردهایی در زیست‎شناسی و نانوزیست‎فناوری سنتزی باشد.

گروه Woolfson چند سال قبل اولین نسل از رشته‎های خودانباشته‎شونده متشکل
از دو پپتید مکمل
«leucine-zipper» را طراحی کردند.

این واحدهای ساختمانی نه تنها ساختارهای رشته‎ای نازک و طویل را تشکیل می‎دادند،
بلکه به همدیگر پیوسته، رشته‎های ضخیمی متشکل از صدها رشته نازک را تشکیل
دادند.

دکترWoolfson می‎گوید:” ما علت این توده‎ای شدن را جستجو کردیم و دریافتیم
که می‎توانیم برهمکنش‌های یک رشته کوچک با رشته کوچک دیگر را به گونه‎ای که
باعث ایجاد نظم و ترتیب قابل ملاحظه‎ای در مقیاس نانو در سیستم جدید شوند،
‌طراحی کرده و بسازیم.”

در طرح اصلی Woolfson، پپتیدهای مکملleucine-zipper برای درآمدن به شکل
دیمرهای متناوب ساخته شده‎ بودند که متفاوت با ساختارهای طبیعی بودند که از
واحدهای ساختاری یکسانی بهره می‎گرفتند. این دیمرهای متناوب به‌دلیل اینکه
از قسمت انتهایی خود آزادند استعداد چسبیدن و اتصال به یکدیگر را دارند.

در کار جدید، این محققان توجه‎شان را به وجوه بیرونی رشته‎های کوچک معطوف
داشته، برهمکنش‌های باردار شده مکملی را طراحی کردند تا رشته‎های کوچک را
بیشتر به یکدیگر نزدیک کنند و باعث ضخیم شدن آنها شوند.

نکته شگفت‎آور این بود که در این حالت نیز به نظر می‌رسید رشته‎های کوچک در
یک حالت کاملاً موازی و مرتب به یکدیگر نزدیک می‎شوند. پژوهشگران با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی و تفرق اشعه x دریافتند که پپتیدها در سیستم
طراحی‌شده به‌صورت میله‎های مارپیچ α، که به‌صورت دوتایی به هم تابیده شده‎اند،
توده‎ای شده و به شکل یک شبکه شش‎وجهی سه‌بعدی با اندازه ۸/۱نانومتر دسته‌بندی
می‎شوند. میله‎ها به‌وسیله محور رشته با طول ۲/۴ نانومتر، که دقیقاً با طول
پپتیدهای طراحی‌شده مطابقت دارد، جدا شده‎اند.

دومین سطح از نظم و ترتیب به‌صورت شیارهایی که امتداد قائم آنها به محور
رشته طویل ختم می‎شود، مشاهده می‎شود. این شیارها در طول تمام رشته‎ها که
به بیش از ده میکرون می‎رسد امتداد یافته، نشان‎دهنده پیوستگی بلوری در
سراسر ساختار رشته‎ها هستند. تقسیم‎بندی شیارها به‌آسانی و با تغییر طول
پپتیدها کنترل می‎شود.

این رشته‎های پروتئینی می‎توانند به‌عنوان چارچوبی برای نمایش عمل مولکول‌های
زیستی دیگر در مقیاس نانو یا به‌طور کلی‎تر به‌عنوان قالبی سازگار با محیط
زیست برای کمک به رشد سلولی و مهندسی بافت استفاده شوند. اعضای این گروه
قصد دارند تا با استفاده از روش خود ساختارهای اتمی‌ای طراحی کنند که کار
مشکلی خواهد بود. گام بعدی آنها حرکت ب‌ سوی آراستن این رشته با مواد زیستی،
معدنی و پلیمری است.