استفاده از نانوسیم‌های روکش‌دار برای انتقال مؤثر دارو به داخل سلول

گروهی از دانشمندان با انجام تحقیقاتی، به نوعی روکش پروتئینی برای تبدیل نانوسیم‌های سیلیکایی به سیستم‌های دارورسان دست یافته‌اند. آنها دریافته‌اند که سیم‌های روکش‌شده با فیبرونکتین پروتئینی، نسبت به سیم‌های روکش‌نشده راحت‌تر به داخل سلول‌ها نفوذ می‌کننند.

نانوسیم‌ها و نانومواد، با توجه به ابعاد
کوچکی که دارند، به‌راحتی می‌توانند به داخل تومورها و سلول‌های سرطانی
نفوذ کرده و در نتیجه از قابلیت بسیار زیادی برای حمل دارو، پادتن‌ها و
سایر مواد به داخل آن نیز برخوردارند.

گروهی از دانشمندان کره‌ای و آمریکایی با انجام تحقیق، به نوعی روکش
پروتئینی برای تبدیل نانوسیم‌های سیلیکایی به سیستم‌های دارورسان دست یافته‌اند.
آنها دریافته‌اند که سیم‌های روکش‌شده با فیبرونکتین پروتئینی، نسبت به سیم‌های
روکش‌نشده راحت‌تر به داخل سلول‌ها نفوذ می‌کننند.

این دانشمندان در آزمایشی که با سلول‌های انسانی و حیوانی انجام دادند،
دریافتند که از این نانوسیم‌های روکش‌دار می‌توان برای انتقال txA1 (عوامل
سمی کشنده سلول سرطانی) و یا هر عامل دارویی دیگری به داخل سلول استفاده
کرد و به این ترتیب ضمن کاهش دُز مصرفی دارو، از خطراتی که متوجه سلول‌های
سالم می‌گردد نیز کاست.

گفتنی است گزارش این تحقیق در شماره ۱۲ سپتامبر ماهنامه ACS’ Nano Letters
به چاپ رسیده‌است.