توجه دانشمندان به نانوفوتونیک و متامواد

هم‌اکنون با توجه به پیشرفت‌های اخیری که در زمینه نانوتولید به وجود آمده، امکان دستیابی و تولید ساختارهایی فوتونیکی با ابعاد کوچک‌تر از طول موج نور و پیچیدگی بسیار مشابه با ساختارهایی که چندین دهه قبل در زمینه میکروویو مورد استفاده بود، فراهم شده‌است.

 متامواد امروزه به دسته‌های مختلفی
از مواد دارای کارکردهای الکترومغناطیسی غیر عادی گفته می‌شود، که با ایجاد
ساختارهای کوچک‌تر از ابعاد طول موج نور به دست می‌آیند.

هم‌اکنون با توجه به پیشرفت‌های اخیری که در زمینه نانوتولید به وجود آمده،
امکان دستیابی و تولید ساختارهایی فوتونیکی با ابعاد کوچک‌تر از طول موج
نور و پیچیدگی بسیار مشابه با ساختارهایی که چندین دهه قبل در زمینه
میکروویو مورد استفاده بود، فراهم شده‌است.

با توسعه موادی با ضریب شکست منفی، زمینه برای همکاری مشترک دانشمندان
فوتونیک و میکروویو به‌منظور ایجاد تحول در الکترودینامیک با استفاده از آن
فراهم گشت.

در همین مسیر و برای ارائه تجربه‌های گسترده مهندسان برق میکروویو در زمینه
مواد ساختاری و آگاهی از نتایجی که محققان فوتونیک علاقه‌مند به فیزیک نور
نانوساختارها، به آن رسیده‌اند، در ژانویه ۲۰۰۷، کنفرانسی با عنوان
NANOMETA-2007 در منطقه اروپا برگزار گردید و مقالات و دیدگاه‌های مورد بحث
در آن(موضوعات مختلفی از قبیل مواد دارای ضریب شکست منفی، ساختارهای دوبعدی
و سه‌بعدی شکاف باند فوتونیکی، خم کردن و به دام‌اندازی نور در مقیاس نانو
، خطوط مخابره نانویی و نانوآنتن‌ها، فوتونیک تک نانوذره و بررسی اثرات
کوانتومی در علم نانوفوتونیک)

طی شماره ویژه‌ای در نشریه Journal of Optics A: Pure and Applied Optics
به چاپ رسید.