کاربرد فناوری نانو در افزایش میزان شفافیت پلی‌لاکتیک اسید(PLA)

یک شرکت تولیدکننده مواد افزودنی ادعا می‌کند که ماده افزودنی جدیدی را تولید کرده که استحکام پلی‌لاکتیک اسید را بدون کاهش شفافیت آن افزایش داده، باعث رونق بخشیدن به بازار فروش این ترکیب شده‌است. این ماده جدید قابلیت استفاده از PLA (یک پلاستیک زیستی که در بعضی بسته‌بندی‌های سازگار با محیط زیست استفاده می‌شود) را توسعه می‌دهد.

یک شرکت تولیدکننده مواد افزودنی ادعا می‌کند
که ماده افزودنی جدیدی را تولید کرده که استحکام پلی‌لاکتیک اسید را بدون
کاهش شفافیت آن افزایش و باعث رونق بخشیدن به بازار فروش این ترکیب شده‌است.

این ماده جدید قابلیت استفاده از PLA(یک پلاستیک زیستی که در بعضی بسته‌بندی‌های
سازگار با محیط زیست استفاده می‌شود) را توسعه می‌دهد.

در پنج سال گذشته تولیدکننده‌های مواد بسته‌بندی، شکل‌های متنوعی از مواد
زیست تخریب‌پذیر را در پاسخ به برنامه‌هایی که مصرف‌کنندگان را به‌سمت
استفاده از بسته‌بندی‌های سازگار با محیط زیست ترغیب می‌کنند، وارد کرده‌اند.
تعهدات سوپرمارکت‌های بزرگ، تهیه‌کنندگان را مجبور می‌کند تا به دنبال ساخت
این گونه مواد بسته‌بندی باشند.

پلی‌لاکتیک اسید یک رزین پلاستیکی زیست تخریب‌پذیر است که به‌وسیله شرکت
Cargill ، همکار شرکت Nature Works در آمریکا، ساخته می‌شود. پیشرفت صنایع
بسته‌بندی به‌سمت رزین PLA به‌واسطه پلی‌لاکتیک اسید اصلاح‌نشده که تا حدی
نسبت به مواد رایج ضعیف‌تر و شکننده‌تر است، محدود شده‌است.

تلاش‌های قبلی برای افزایش استحکام بسته‌بندی‌های PLA با از بین رفتن
شفافیت بسته‌بندی ارائه‌شده همراه بود.‌ در ماده افزودنی جدید از نانوذراتی
استفاده شد که نور را متفرق نمی‌کند و امکان تولید پلی‌لاکتیک اسیدی را
فراهم می‌کنند که میزان کدورتی کمتر از ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. این شفافیت
ویژه که با این ماده افزودنی حاصل می‌شود، ضمن استحکام بخشیدن به PLA ،
مقاومت آن را در برابر پارگی نیز حفظ می‌کند.

این ماده که با نام تجاری پارالوئید BPM-500 وارد بازار شده‌است با تجهیزات
در تماس با غذا در اروپا و آمریکا در دمای اتاق سازگاری دارد.