استفاده از باکتریها برای تولید مواد ارزشمند

با مطالعه‌ای که محققان دانشگاه بوفالو انجام داده‌اند بزودی امکان تولید کارآمد و ارزان مواد جدید دارویی مانند فلاونوئیدها که برای درمان سرطان، پیری و چاقی کاربرد دارند و همچنین مواد شیمیایی گران قیمت، میسر خواهد شد. در این تحقیق که می‌تواند زمینه‌ساز تولید تجاری مواد یاد شده باشد محققان با ایجاد تغییرات ژنتیکی در باکتریهایی چون E.Coli، آنها را به کارخانجات کوچک تولید مواد تبدیل کرده‌اند.

با مطالعه‌ای که محققان دانشگاه بوفالو
انجام داده‌اند بزودی امکان تولید کارآمد و ارزان مواد جدید دارویی مانند
فلاونوئیدها که برای درمان سرطان، پیری و چاقی کاربرد دارند و همچنین مواد
شیمیایی گران قیمت، میسر خواهد شد.

در این تحقیق که می‌تواند زمینه‌ساز تولید تجاری مواد یاد شده باشد محققان
با ایجاد تغییرات ژنتیکی در باکتریهایی چون E.Coli، آنها را به کارخانجات
کوچک تولید مواد تبدیل کرده‌اند.

به گفته یکی از محققان، هدف این مطالعه قرار دادن آنزیمی در درون باکتری
است که با انجام یکسری واکنشها موادی را که می‌خواهیم بسازد. از جمله
آنزیمهایی که این افراد توانسته‌اند به تولید آن در باکتری دست یابند آنزیم
P450 مونواکسیژناز است که بطور گسترد‌ه‌ای در طبیعت یافت می‌شود ولی به
آسانی نمی‌توان آن را در باکتریهای مهم صنعتی همچون E.Coli تولید کرد.

در مسیر تولید داروهای مهمی همچون تاکسول (ضدسرطان) که از محیطهای کشت
گیاهی بدست می‌آید و آرتمیزین که خاصیت ضدمالاریا دارد از این آنزیم
استفاده می‌شود.

در روش بکار گرفته‌ شده توسط این محققان، با بکارگیری باکتریهای ویژه
سازگاریافته، آنزیمهای اختصاصی و استفاده از منابع تغذیه طبیعی، نیاز به
استفاده از منابع پتروشیمی، دمای بالا، کاتالیستهای سمی و حلالهای خطرناک
از بین رفته است.

به گفته یکی از محققان “ما به دنبال یافتن این نکته هستیم که چگونه می‌توان
سیستمهای میکروبی را طراحی نمود که نسبت بالایی از مواد شیمیایی مورد
استفاده در صنایع دارویی را تولید کرده، در حالی که به محیط زیست آسیبی
وارد نشود و هزینه کمی نیز در بر داشته باشد”.

در مطالعه حاضر، میزان ۴۰۰ میلی‌گرم فلاونوئید در لیتر تولید شده که بسیار
بیشتر از میزان قبلی تولید شده مواد بوسیله میکروبها که حداکثر ۲۰ میلی‌گرم
در لیتر بوده است می‌باشد.

این افزایش تولید با افزایش مقدار مواد پیش‌ساز و مهندسی مجدد سوخت و ساز
میکروبها صورت گرفته است و هنوز هم امکان افزایش آن وجود دارد و این محققان
درصدد بهبود این روش می‌باشند.

نتایج این مطالعه در مجله Applied and Environmental Microbiology منتشر
شده است.