خبرنگار سایت ستاد باشید

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (www.nano.ir) از دانشجویان علاقمند به همکاری با این ستاد دعوت به همکاری می‌کند.
علاقمندان به عنوان خبرنگار سایت ستاد شناخته شده و در امر تهیه و انتشار اخبار فعالیت‌های کشور در زمینه فناوری نانو در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی، با این سایت همکاری خواهند کرد.


سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (www.nano.ir) از دانشجویان علاقمند به همکاری با این ستاد دعوت به همکاری می‌کند.

علاقمندان به عنوان خبرنگار سایت ستاد شناخته شده و در امر تهیه و انتشار اخبار فعالیت‌های کشور در زمینه فناوری نانو در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی، با این سایت همکاری خواهند کرد.

انجمن‌ها و گروه‌های فعال دانشجویی و افراد علاقمند، در فاز اول این طرح به عنوان خبرنگار افتخاری سایت ستاد شناخته شده و مطالب ارسالی آنها در زمینه فعالیت‌های کشور در فناوری نانو، ‌به نام خودشان در سایت ستاد و ماهنامه فناوری نانو منتشر خواهد شد.

در فاز دوم،‌ فعال‌ترین گروه‌ها و افراد به عنوان خبرنگار و همکار رسمی سایت شناخته شده و از مزایای مادی و معنوی این همکاری برخوردار خواهند شد.
مطالب ارسالی می‌تواند در قالب اخبار رویدادها و دستاوردها، ‌گزارش و مصاحبه باشد.

علاقمندان به همکاری،‌ مطالب خود را با فرمت WORD به همراه مشخصات کامل تهیه کننده‌ آن به آدرس newsletter@nano.ir بفرستند.