استفاده از نانوذرات طلا برای تصویربرداری از تومورها

با اتصال نانومیله ها به آنتی‌بادیهایی که قادر به اتصال به سلولهای سرطانی می‌باشند، محققان موسسه فناوری جورجیا متوجه شدند که نانومیله ها بگونه‌ای منظم بر روی سطوح سلولهای سرطانی قرار می‌گیرند و اینگونه باعث تقویت خاصیت نوری خود می‌شوند و در این حالت الگوی نوری ویژه‌ای را برای سلولهای سرطانی ایجاد می‌کنند.

تحقیقات بیشماری نشان داده‌اند که از
نانومیله های طلا می‌توان به عنوان موادی مناسب جهت انجام تصویربرداریهای
بسیار واضح و شفاف استفاده کرد.

با اتصال نانومیله ها به آنتی‌بادیهایی که قادر به اتصال به سلولهای سرطانی
می‌باشند، محققان موسسه فناوری جورجیا متوجه شدند که نانومیله ها بگونه‌ای
منظم بر روی سطوح سلولهای سرطانی قرار می‌گیرند و اینگونه باعث تقویت خاصیت
نوری خود می‌شوند و در این حالت الگوی نوری ویژه‌ای را برای سلولهای سرطانی
ایجاد می‌کنند.

این محققان نانوذرات طلا را به آنتی‌بادیی که به گیرنده سطحی EGFR متصل می‌شود،
متصل کردند. هنگامی که این نانوذرات با سلولهای طبیعی و سلولهای سرطان دهان
مجاور شده و به روشهای مختلف تصویربرداری شدند، تصاویر بسیار واضحی فقط از
سلولهای سرطانی ایجاد کردند. در حقیقت شدت سیگنال نوری سلولهای سرطانی دو
برابر بیشتر از سلولهای سالم بود.

این افراد معتقدند که این تفاوت بخاطر آرایش گرفتن ذرات طلا بعد از اتصال
به سطوح سلولی با واسطه آنتی‌بادی است. مطالعات قبلی هم توزیع خوشه‌ای
گیرنده‌های EGFR را در سطح سلولی در بسیاری از انواع تومورها نشان داده است.

هنگامی که ذرات در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، نانومیله مجاور به لحاظ
الکتریکی به گونه‌ای عمل می‌کند که برون‌ده نوری نانوذره دیگر را تقویت می‌کند.
به عقیده محققان این تشدید در خاصیت نوری را می‌توان به عنوان الگویی
اختصاصی برای سلولهای سرطانی قلمداد کرد. نتایج این مطالعه در مجله Nano
letters منتشر شده است.

در مطالعه دیگری که اخیرا در مجله Journal of Physical Chemistry C منتشر
شده است گروهی از محققین همکار موسسه ملی سرطان در دانشگاه ایالتی نیویورک
در بوفالو نشان داده‌اند که نانومیله ‌های متصل به پروتئین‌ ترانسفرین نیز
به سلولهای سرطانی متصل شده و باعث شناسایی آنها با روشهای تصویربردای می‌شوند.

در این روش نانومیله‌ها به درون سلولهایی که ترانسفرین تولید می‌کردند،
متصل شده و تجمع می‌یابند و در نتیجه در اثر تابش نور شروع به درخشش می‌کنند.
سلولهای سالم که تعداد کمی گیرنده ترانسفرین بر روی سطوح خود دارند
نانومیله ‌ها را انباشته نکرده و درخشش نداشتند.