طرح اروپا برای حذف آلاینده ۲ CO از نیروگاه‌ها، با استفاده از غشاهای نانوساختار

هدف از این طرح توسعه غشاهای نانوساختاری بهینه و تأسیساتی برای جدا نمودن ۲ COاز آلاینده‌های نیروگاهی است.

دانشمندان برای رفع خطر آلاینده CO2، ذخیره گازهای گلخانه‌ای در لایه‌های سنگی زمین و میدان‌های گازی خالی را پیشنهاد داده‌اند؛ اما قبل از آن لازم است تا این گاز را از محل تولید به نحوی جدا نمود.

همان‌طور که می‌دانیم جدا کردنCO2 از دیگر آلاینده‌ها، کار چندان ساده‌ای نیست. هم‌اکنون به این منظور از روش‌های مرسوم جذبی که بسیار انرژی‌بر و پرهزینه است و به نصب تجهیزات زیادی نیاز دارد، استفاده می‌شود.

دانشمندان اروپایی برای رفع این مشکلات، در نظر دارند تا با انجام پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان NANOGLOWA (که قرار است با همکاری مشترک ۲۶ سازمان از ۱۴ کشور اروپایی، دانشگاه‌ها، مجریان نیروگاه‌ها، بخش صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) این اتحادیه و سرمایه‌گذاری کمیسیون اروپا و در قالب برنامه چارچوبی ششم انجام شود) و با استفاده از غشاهای نانوساختار به این کار مبادرت نمایند.

هدف از این طرح توسعه غشاهای نانوساختاری بهینه و تأسیساتی برای جدا نمودن CO2از آلاینده‌های نیروگاهی است.