تهیه واکسن نانوامولسیونی سیاه‌زخم

دانشمندان گروه پزشکی میشیگان یک واکسن ضد سیاه‌زخم نانوامولسیون که از واکسن موجود مؤثرتر بوده و آسان‌تر به کار برده می‌شود، تهیه کرده‌اند. این واکسن بر روی موش‌ها و خوک‌ها آزمایش شده‌است؛ این دانشمندان با وارد کردن نانوامولسیونی از آب، روغن دانه سویا، الکل و سورفکتانت برای ایجاد قطرات ریزی تنها به ‌اندازه ۳۰۰-۲۰۰ نانومتر، به داخل بینی حیوان، توانستند یک پاسخ مصونیت قوی را دریافت کنند.

دانشمندان گروه پزشکی میشیگان یک واکسن ضد سیاه‌زخم نانوامولسیون که از واکسن موجود
مؤثرتر بوده و آسان‌تر به کار برده می‌شود، تهیه کرده‌اند. این واکسن بر روی موش‌ها
و خوک‌ها آزمایش شده‌است؛ این دانشمندان با وارد کردن نانوامولسیونی از آب، روغن
دانه سویا، الکل و سورفکتانت برای ایجاد قطرات ریزی تنها به ‌اندازه ۳۰۰-۲۰۰
نانومتر، به داخل بینی حیوان، توانستند یک پاسخ مصونیت قوی را دریافت کنند.

این ذرات روغن به‌ اندازه کافی کوچک هستند تا بتوانند یک پروتئین کلیدی سیاه‌زخم را
از داخل غشای بینی عبور دهند و در نتیجه سلول‌های سیستم ایمنی اجازه واکنش با
پروتئین را داشته باشند تا یک پاسخ ایمنی محافظتی ایجاد شود. این سیستم ایمنی سریع
و بدون معطلی در مواجهه با میکروب‌ها و ضد آنها وارد عمل می‌شود.
این واکسن سیاه‌زخم نانوامولسیونی علاوه‌ بر حذف نیاز به سوزن، مزیت دیگری نیز دارد.
این پژوهشگران معتقدند ذخیره‌ و استفاده کردن از آن در مکانی که یخچال ندارد، آسان
است. یک واکسن مؤثر با کاربرد آسان، می‌تواند ابزار ارزشمندی برای سازمان‌های حافظ
سلامت باشد.
این پژوهشگران معتقدند این واکسن سیاه‌زخم بر پایه نانوامولسیون، اگر توسعه یابد می‌تواند
حتی بعد از این که شخص در معرض حمله سیاه‌زخم قرار گیرد نیز به همراه آنتی‌بیوتیک‌ها
به‌راحتی به کار گرفته شود.
در این مطالعه، نانوامولسیون و یک پروتئین نوترکیب از باسیل‌های سیاه‌زخم، برای
ساخت واکسن ترکیب شده‌اند که ابتدا به موش در یک یا دو نوبت داده شد. این حیوانات
چندین نوع پاسخ ایمنی مؤثر را از خود نشان دادند. واکسن هر دو ایمنی سلولی و
سیستماتیک را ایجاد کرد؛ این بدین معنی است که در بدن پادتن‌‌ها را تولید و سلول‌های
ویژه‌ای را برای دفاع در برابر آلودگی سیاه‌زخم، آماده می‌کند.
این واکسن موجب ایمنی اعضای مخاطی بینی و ریه‌ها نیز می‌شود؛ جایی که هاگ‌های سیاه‌زخم
از طریق استنشاق کردن وارد بدن و در یک فرایند می‌تواند منجر به ایجاد بیماری و مرگ
شود. یکی از این محققان می‌گوید: «ما ایمنی حفاظتی در حیوانات را بعد از تنها دو
مورد از شش مورد دیده‌ایم».
این پژوهشگران بعد از تزریق واکسن، سیستم‌های ایمنی خوک ایمن‌شده را با تزریق هزار
برابر از دوز کشنده هاگ‌های باسیلی سیاه‌زخم مورد آزمایش قرار دادند. با در نظر
گرفتن اینکه کنترلی صورت نگرفت، همه حیوانات باقی ماندند. وقتی این پژوهشگران دوز
بزرگی از هاگ‌های سیاه‌زخم باسیلی را مسقیماً داخل بافت بینی حیوانات کردند، ۴۰ تا
۷۰ درصد از حیوانات ایمن‌شده، زنده ماندند.
آزمایش‌ها نشان داده‌است که این واکسن اثر جانبی مهمی ندارد و ایمنی مؤثر برای
حداقل شش ماه ایجاد می‌شود. مؤسسه فناوری‌نانوی میشیگان روی امکان ایجاد ایمنی در
رده پستانداران با استفاده از این واکسن ـ همان‌طور که در جوندگانی مانند موش ایجاد
می‌کند ـ سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین مطالعات ایمنی در مورد انسان در این مرحله
طرح قرار دارد. دانشمندان در دانشگاه میشیگان پیش‌تر این روش نانوامولسیون را در
معالجه تبخال و قارچ ناخن پا توسعه داده‌اند.
این محققان نتایج کار خود را در مجله Infection and Immunity منتشر کرده‌اند.