تولید رنگ‌های ضد‌ آتش و ضد‌ سایش با خاک رس نانومتری

محققان دانشگاه وارویک انگلستان روشی را برای جایگزینی صابون استفاده‌شده ‌در پایداری رنگ‌های امولسیونی لاتکس، با نوعی خاک رس نانومتری موسوم به clay armour پیدا کرده‌اند. با این روش می‌توان رنگ ضد آتش و ضد سایش تولید کرد.

محققان دانشگاه وارویک انگلستان روشی را برای جایگزینی صابون استفاده‌شده ‌در
پایداری رنگ‌های امولسیونی لاتکس، با نوعی خاک رس نانومتری موسوم به clay armour
پیدا کرده‌اند. با این روش می‌توان رنگ ضد آتش و ضد سایش تولید کرد.

3459-1.jpg

در رنگ‌های امولسیونی لاتکس، برای غلبه بر قسمت‌های پلیمری نامحلول در
آب(برای پایداری رنگ) از صابون یا مواد مشابهی استفاده می‌کنند.
محققان دانشگاه وارویک به رهبری دکتر استفان بون، راه ساده‌ای برای روکش
کردن ذرات پلیمری استفاده‌شده‌ در این قبیل رنگ‌ها، با مجموعه‌ای از صفحات
خاک رس لاپونیت نانومتری پیدا کرده‌اند.
این صفحات به‌صورت مؤثری روی ذرات لاتکس پلیمری منفرد در رنگ، لایه زره
مانندی را ایجاد می‌کنند. قطر این صفحات خاک رس که ضخامتی برابر با یک
نانومتر دارند، ۲۵ نانومتر است. این صفحات خاک رس لاپونیت می‌توانند با
استفاده از تجهیزات ساخت رنگ صنعتی موجود به‌کار برده شوند. آنها نه تنها
یک جایگزین برای صابون هستند، بلکه می‌توانند در تولید رنگ به‌شدت ضد آتش و
ضد سایش، نیز استفاده شوند.
ازاین فرایند می‌توان در ایجاد مواد خیلی حساس برای حسگرها استفاده کرد.
این محققان می‌توانند نمونه‌های بسیار فشرده‌ای از این پلیمرهای زره‌پوش‌شده
‌را ایجاد و برای سوزاندن و حذف هسته پلیمری این ذرات زره‌پوش، آنها را گرم
کنند. درنتیجه این فرایند، شبکه‌ای از کره‌های توخالی متصلِ نانومتری ایجاد
می‌شود. ماده حاصله سطح ویژه بسیار بسیار بالایی در فضای خیلی کوچک به دست
می‌دهد، که می‌تواند برای ایجاد حسگرهای خیلی حساس استفاده شود.
این محققان نتایج کار خود را با عنوان «پلیمریزاسیون مینی‌امولسیون پیکرینگ
با استفاده از خاک رس لاپونیت به‌عنوان پایدارکننده» در مجله Surfaces and
Colloids منتشر کرده‌اند.