معرفی کتاب_فیزیک محاسباتی نانولوله‌های کربنی

کتاب فیزیک محاسباتی نانولوله‌های کربنی، را استاد ‏هاشم رفیعی تبار، استاد برجسته و نفر نخست ‏جشنواره برترین‌های فناوری‌نانوی ایران، نگاشته و انتشارات دانشگاه کمبریج آن را در ‏سال ۲۰۰۷ چاپ ‏می‌کند.
‏ ‏موضوع اصلی کتاب، مدلسازی محاسباتی و ‏ابزارهای شبیه‌سازی عددی مهم برای بررسی خصوصیات ‏‏نانولوله‌های کربنی است و به طور خاص، روش‌های اعمالی ‏برای تعیین خصوصیات هندسی و پیوندی، ‏مکانیکی، ‏حرارتی، انتقالی و ذخیره‌سازی نانولوله‌ها را مورد بحث قرار ‏می دهد.

عنوان: Computational Physics of Carbon Nanotubes
نویسنده : دکتر هاشم رفیعی تبار
شماره شابک: ۹۷۸۰۵۲۱۸۵۳۰۰۲
تعداد صفحات: ۴۴۵
تاریخ انتشار: ۲۰۰۷
انتشارات: Cambridge University Press
 

کتاب فیزیک محاسباتی نانولوله‌های کربنی، را استاد ‏هاشم رفیعی تبار، استاد برجسته
و نفر نخست ‏جشنواره برترین‌های فناوری‌نانوی ایران، نگاشته و انتشارات دانشگاه
کمبریج آن را در ‏سال ۲۰۰۷ چاپ ‏می‌کند.
‏ ‏موضوع اصلی کتاب، مدلسازی محاسباتی و ‏ابزارهای شبیه‌سازی عددی مهم برای بررسی
خصوصیات ‏‏نانولوله‌های کربنی است و به طور خاص، روش‌های اعمالی ‏برای تعیین
خصوصیات هندسی و پیوندی، ‏مکانیکی، ‏حرارتی، انتقالی و ذخیره‌سازی نانولوله‌ها را
مورد بحث قرار ‏می دهد.
‏نیمه اول کتاب، تکنیک‌های آماری کلاسیک، ‏تکنیک‌های شبیه‌سازی مکانیک کوانتومی (شامل
دینامیک ‏‏مولکولی، شبیه‌سازی مونت کارلو و دینامیک مولکولی ‏ab‏ ‏‎initio‏) ،
تئوری اتمی و روش‌های بر پایه ‏پیوستگی را شرح ‏می‌دهد. نیمه‌دوم نیز، به بحث
درباره کاربردهای این ‏ابزارهای شبیه‌سازی عددی در ‏زمینه‌های نوظهوری مثل ‏نانوسیالات
و نانومکانیک می‌پردازد.
‏ ‏این کتاب، با توجه به ارائه نتایج آزمایشگاهی برای ‏کمک به روشن شدن مفاهیم
تئوری، کتاب جامعی است ‏که ‏مورد توجه محققان در زمینه‌های گسترده‌ای از رشته‌ها
شامل ‏ فناوری‌نانو، مهندسی، علم مواد و فیزیک ‏قرار خواهد گرفت.
 

انتشارات دانشگاه کمبریج، این کتاب را چنین توصیف ‏کرده‌است:
‏‏۱٫ اولین کتابی در توصیف فیزیک محاسباتی و ‏شبیه‌سازی عددی نانولوله‌های
کربنی است.
‏‏۲٫ پوشش تحقیقات به روز درباره مواد، مدل‌ها و ‏روش‌های محاسباتی مناسب و
کاربرد آنها در مدلسازی ‏‏خصوصیات نانولوله‌ها ارائه می‌کند.
‏‏۳٫ یک منبع جامع چند رشته‌ای مناسب برای فناوری‌نانو، ‏مهندسی، علم مواد
و فیزیک است.
‏ ‏ فهرست مطالب کتاب:
۱٫ مقدمه
۲٫ تشکیل آلوتروپ‌های کربنی
۳٫ تکنیک‌های شبیه‌سازی عددی در مقیاس نانو
۴٫ پتانسیل بین اتمی و میدان‌های نیرو در فیزیک محاسباتی ‏نانولوله‌ها
۵٫ تئوری الاستیسیته پیوسته برای شبیه‌سازی خصوصیات ‏نانولوله‌ها
۶٫ تئوری اتمی خصوصیات مکانیکی
۷٫ تئوری‌هایی برای مدلسازی انتقال حرارت در نانولوله‌ها
۸٫ مدلسازی جریان سیال در نانولوله‌ها
۹٫ مدلسازی جذب گاز در نانولوله‌ها
۱۰٫ مدلسازی خصوصیات مکانیکی نانولوله‌ها
۱۱٫ مدلسازی خصوصیات حرارتی در نانولوله‌ها