به‌کارگیری خودآرایی پوشش باکتری‌ها در فناوری نانو

یکی از معمول‌ترین ابرباکتری‌های بیمارستانی به نام کلستریدیوم دارای یک پوشش محافظ می‌باشد که زمانی در لوله آزمایش قرار داده می‌شود، خود به خود آرایش می‌یابد. بنا بر گفته دانشمندان این خاصیت می‌تواند کاربردهای تجاری مهمی در فناوری نانو داشته باشد.

یکی از معمول‌ترین ابرباکتری‌های بیمارستانی به نام کلستریدیوم دارای یک پوشش محافظ
می‌باشد که زمانی در لوله آزمایش قرار داده می‌شود، خود به خود آرایش می‌یابد. بنا
بر گفته دانشمندان این خاصیت می‌تواند کاربردهای تجاری مهمی در فناوری نانو داشته
باشد.

کلستریدیوم همانند میکروارگانیسم‌های دیگر یک پوشش شبکه‌ای پروتئینی تولید می‌کند
تا دیواره‌های سلولی آن را فراگرفته و همانند یک زره از آن محافظت نماید. سپس این
پوشش پروتئینی کامل توسط پیوندهای شیمیایی به دیواره سلول متصل می‌شود.

دکتر نیل فیرودر از کالج سلطنتی لندن می‌گوید: «ما دریافتیم زمانی که این پوشش‌های
پروتئینی از باکتری جدا شده و در یک لوله آزمایش قرار داده می‌شوند، توانایی بسیار
خوبی در خودآرایی دارند. به طور طبیعی روی باکتری این پروتئین‌ها به صورت اتفاقی
آرایش نمی‌یابند، بلکه شکل‌های کاملاً منظم هندسی پیدا می‌کنند. ما کشف کردیم که
این پروتئین‌ها به تنهایی نسز اسن قابلیت را دارند و می‌توانند بدون اتصال به
باکتری خودآرایی کنند».

این یافته‌ها دو عرصه تحقیقاتی جدید را بر روی دانشمندان می‌گشایند. اول اینکه می‌تواند
منجر به کشف راه‌های جدیدی برای مبارزه علیه ابرباکتری‌های بیمارستانی همانند
کلستریدیوم گردد؛ دوم اینکه در عرصه فناوری نانو که در حال حاضر ذرات کوچک در عینک‌های
آفتابی و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، یافتن روش‌هایی برای خودآرایی
مولکول‌ها به شکل‌های منظم می‌تواند کاربردهای تجاری مهمی داشته باشد.

دکتر فیرودر می‌گوید: «عرصه فناوری نانو برای بسیاری از زمینه‌ها در حال شکل‌گیری
است و تحقیقات ما به کاربردهایی در این عرصه جدید برای مبارزه با ابرباکتری‌ها منجر
خواهد شد».