انجام اشعه درمانی کم‌خطرتر به کمک نانوذرات

با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده گروهی از محققان دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو روشی اختصاصی جهت انتقال ماده فعال شونده با نور به سلولهای سرطانی ارائه کرده‌اند.

فوتودینامیک درمانی روشی است که در آن یک ماده شیمیایی در حضور نور فعال شده و با
تولید رادیکال اکسیژن سلولها را از بین می‌برد.

این روش در درمان سرطانهای محدودی موثر می‌باشد. مدتهاست که سرطان‌شناسان به این
فکرند که با محدود کردن تجمع داروی فعال شونده در سلولهای سرطانی و محافظت سلولهای
سالم از آسیبهای ناخواسته گستره درمانی روش فوتودینامیک درمانی را افزایش دهند.

با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده گروهی از محققان دانشگاه ایالتی نیویورک
در بوفالو روشی اختصاصی جهت انتقال ماده فعال شونده با نور به سلولهای سرطانی ارائه
کرده‌اند.

این افراد نانوذرات متخلخل سیلیکا را به گونه‌ای اصلاح کردند که بین این نانوذرات و
ملکولهای ماده فعال شونده با نور پیوند محکمی برقرار ساختند. در مجاورت نور، ماده
فعال شونده رادیکالهای اکسیژن تولید کرده که قادر است که از پوسته متخلخل سیلیکا
عبور کرده و به بیرون راه یابند. این محققان دریافتند که سلولهای سرطانی کولون
براحتی نانوذرات حاوی ماده فعال شونده با نور را جذب می‌کنند و با تابش نور به این
سلولها از بین می‌روند.

در مقابل آن سلولهایی که در برابر این ذرات قرار نگرفتند دارای هیچ گونه آسیبی
نشدند. این افراد اعلام کردند که در حال توسعه نسل دوم نانوذرات حاوی ماده فعال
شونده با نور هستند که حاوی ملکولهایی جهت هدف‌گیری سلولهای سرطانی و تصویربردای از
آنها می‌باشند. نتایج این مطالعه در مجله Nano letters منتشر شده است.