ثبت رکوردی جدید در زمینه درخشندگی نقاط کوانتومی

محققان دانشگاه ایلینویز با قرار دادن نقاط کوانتومی روی نوعی از بلورهای فوتونیکی خاص، توانستند میزان انرژی جذب‌شده به‌وسیله این نقاط کوانتومی را افزایش داده، آنها را به نشر نور در یک جهت معین (به‌عنوان مثال به‌سمت یک آشکارساز) وادارند.

محققان دانشگاه ایلینویز آمریکا، با قرار دادن نقاط کوانتومی روی نوعی از بلورهای
فوتونیکی خاص، توانستند میزان انرژی جذب‌شده به‌وسیله این نقاط کوانتومی را افزایش
داده، آنها را به نشر نور در یک جهت معین(به‌عنوان مثال به‌سمت یک آشکارساز)
وادارند.

نقاط کوانتومی در اصل قطعات نیمه‌رسانایی به قطر دو تا ده نانومتر هستند که با قرار
گرفتن در معرض تابش فرابنفش، از خود نور مرئی ساطع می‌کنند.

کاربردهای بالقوه نقاط کوانتومی با این شدت تابش، مواردی از قبیبل دیودهای نشردهنده
نور با درخشش بالا، سوئیچ‌های اپتیکی، زیست‌حسگرهای شخصی بسیار حساس(با کاربرد در
آشکارسازی سلول‌های سرطانی، هاگ قارچ‌ها و ویروس‌ها) و از همه عجیب‌تر داروهای فردی‌شده
مبتنی بر مشخصات ژنتیکی هر شخص را شامل می‌شود.

دانشمندان در این تحقیق با استفاده از روشی موسوم به قالب‌گیری تکثیری، صفحاتی
پلاستیکی از بلور فوتونیکی(که مطابق با طول موج خاصی از پرتوهای لیزر است که برای
تحریک نقاط کوانتومی مناسب تنظیم شده بود) ایجاد کرده و نقاط کوانتومی تجاری را به
سطح آن متصل نمودند.

این کار باعث مؤثرتر شدن انرژی و افزایش درخشندگی نقاط کوانتومی می‌شود؛ در حالی که
شدت گزارش‌شده در این آزمایش ۱۰۸ است، تحقیقات منتشرنشده دیگر از رقم ۵۵۰ حکایت
دارد.