برندگان جایزه نوبل از میان پیشگامان فناوری‌نانو

آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۰۷ به مبلغ ۱۰ میلیون کورن سوئد (تقریبا ً ۵۴/۱ میلیون دلار) را مشترکا ً به آلبرت فرت از دانشگاه پاریس، اورسای فرانسه و پیتر گرونبرگ از آلمان به خاطر دستیابی به فناوری ای برای ساخت هدهای حساس جهت بازخوانی داده‌های روی دیسک‌های سخت لپ تاب‌ها و برخی دستگاههای پخش موسیقی اعطا کرد.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۰۷ به مبلغ ۱۰ میلیون کورن سوئد (تقریبا
ً ۵۴/۱ میلیون دلار) را مشترکا ً به آلبرت فرت از دانشگاه پاریس، اورسای فرانسه و
پیتر گرونبرگ از آلمان به خاطر دستیابی به فناوری ای برای ساخت هدهای حساس جهت
بازخوانی داده‌های روی دیسک‌های سخت لپ تاب‌ها و برخی دستگاههای پخش موسیقی اعطا
کرد.

این کار که به کمک فناوری‌نانو و ساختارهایی لایه ای به ضخامت فقط چند اتم انجام
شده، مبتنی بر پدیده ای به نامGMR است. این پدیده را اولین بار این دو دانشمند
هرکدام به‌طور مستقل در سال ۱۹۸۸ کشف کردند.

در سال ۱۹۹۷ اولین هد مبتنی بر این پدیده ساخته شد و پس از آن خیلی زود به یک
فناوری استاندارد تبدیل شد، به‌طوریکه حتی آخرین روشهای باز خوانی اطلاعات هم که
امروزه به‌کار می‌رود توسعه بیشتری از همان GMRها است و بواسطه آن کوچک سازی دیسک‌های
سخت امکان پذیر شده است.

هرچه یک دیسک سخت کوچکتر و فشرده تر باشد فضاهای مغناطیسی آنهم کوچکتر شده و به
هد‌های حساس تری برای قرائت آن نیاز داریم. جریان الکتریکی حاصل از بازخوانی
اطلاعات دیسک در واقع سیگنالی است که توسط این هد ایجاد شده و توان‌های مختلف آن هم
نشاندهنده صفر و یک‌ها است.