برگزاری کارگاه آموزشی مقدمات نانو الکترونیک

قطب علمی نانوالکترونیک کشور ، کارگاه آموزشی مقدمات نانوالکترونیک را در تاریخ ۹ و ۱۰ آبان ۸۶ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد نمود.

قطب علمی نانوالکترونیک کشور ، کارگاه آموزشی مقدمات نانوالکترونیک را در تاریخ ۹ و
۱۰ آبان ۸۶ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد نمود.

ضمناً به شرکت کنندگان در این کارگاه، از سوی شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران،
گواهینامه اعطا خواهد شد.

لطفاً جهت ثبت نام به شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران واقع در تهران- خیابان
کارگر شمالی- بالاتر از چهارراه جلال- دانشکده فنی دانشگاه تهران- دانشکده برق و
کامپیوتر- طبقه همکف مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن های دبیرخانه تماس حاصل
نمایید:
۶۱۱۱۴۳۵۸
۰۹۳۵۷۳۸۰۸۰۱

هزینه شرکت در کارگاه:
دانشجویان دانشگاه تهران ۴۰۰۰ تومان
دانشجویان : ۸۰۰۰ تومان
غیردانشجویان : ۱۵۰۰۰ تومان

شرکت در این کارگاه برای دانشجویان مهندسی و فیزیک توصیه می گردد.