برگزاری سمینار تخصصی نانو ذرات و پودرها- نانو محاسباتی و مدلسازی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو و قطب علمی نانو ساختارها سمینار تخصصی نانو ذرات و پودرها- نانو محاسباتی و مدلسازی
را در روز چهارشنبه مورخ ۹/۸/ ۸۶ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

بسمه تعالی
دانشگاه صنعتـی شریف
سمینار های هسته های تخصصی
نانو ذرات و پودرها- نانو محاسباتی و مدلسازی
ارائه گزارش میانی و پایانی طرحهای وزارت علوم, تحقیقات و فناوری
نشست اعضاء علمی هسته تخصصی
برگزار کنندگان :
پژوهشکده علوم و فناوری نانو و قطب علمی نانو ساختارها
زمان برگزاری : صبح روز چهارشنبه مورخ ۹/۸/۸۶
محل برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

برنامه نشست
 

ردیف عنوان پروژه نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی مجری طرح ساعت ارائه
۱ بررسی سنتز و خواص
نانو اسپینل MgAl2O4
دانشگاه علم و صنعت
ایران
آقای دکتر حسین
سرپولکی
۹:۳۰-۹
۲ تهیه
نانوپودرآلومینایی وشکل دهی باروش ریخته گری دوغابی
پژوهشگاه مواد و انرژی آقای دکتر تورج  عباد
زاده
۱۰-۹:۳۰
۳ ساخت الکترود نانو
ساختاری باطریهای قابل شارژ Ni-Mn
دانشگاه تهران سید فرشید کاشانی بزرگ ۳۰: ۱۰ – ۱۰
  استراحت     ۱۰:۴۵-۳۰: ۱۰
۴ تولید نانو پودرهای
مغناطیسی سرامیکی به روش سل ژل خود احتراقی با استفاده از سورفکتانت ها
دانشگاه تهران آقای دکتر سید علی سید
ابراهیمی
۱۱:۱۵-۱۰:۴۵
۵ بهینه سازی فرایند و
تولید الیاف نانو توسط الکتروریسی
دانشگاه آقای دکتر محمد مرشد ۱۱:۴۵-۱۱:۱۵
۶ تعیین ضرایب انتقال
حرارت نانو سیال در جریان آرام و درهم برای شرایط مرزی فلاکس ثابت
دیواره و دمای ثابت دیواره و حالت جوش
دانشگاه صنعتی اصفهان آقای دکتر سید غلامرضا
اعتماد
۱۲:۱۵-۱۱:۴۵

پژوهشکده علوم و فناوری نانو از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان دعوت به شرکت
می کند.