سنتز رایانه ای نانوذرات

هم‌اکنون نانوذرات تقریبا ً در کاربردهای مختلفی از فوتونیک گرفته تا آنالیز زیستی مورد توجه قرار گرفته‌است؛ اما استفاده مناسب از آنها نیازمند کنترل دقیق خواص آنهاست. اخیراً گروهی از محققان انگلیسی، از طراحی یک سیستم میکروسیالی خبر داده‌اند که می‌تواند به‌طور خودکار طول موج نشر فلورسنت نانوذرات را بهینه نماید؛ بر این اساس می‌توان گفت که سنتز رایانه‌ای نانوذرات چندان دور از واقع هم نیست.

هم‌اکنون نانوذرات تقریبا ً در کاربردهای مختلفی از فوتونیک گرفته تا آنالیز زیستی
مورد توجه قرار گرفته‌است؛ اما استفاده مناسب از آنها نیازمند کنترل دقیق خواص
آنهاست.

اخیراً گروهی از محققان انگلیسی، از طراحی یک سیستم میکروسیالی خبر داده‌اند که می‌تواند
به‌طور خودکار طول موج نشر فلورسنت نانوذرات را بهینه نماید؛ بر این اساس می‌توان
گفت که سنتز رایانه‌ای نانوذرات چندان دور از واقع هم نیست.

در این روش از یک طیف‌نگار برای پایش این ذرات، هنگام خروج از تراشه میکروسیالی
استفاده شده و طیف‌ها ی به دست‌آمده، به یک رایانه منتقل می‌شوند. در نهایت
دانشمندان به کمک این رایانه میزان اختلاف نتایج به دست‌آمده را با آنچه مورد
انتظار بوده‌است تعیین می‌کنند و با تغییر مرتب شرایط واکنش و وادار کردن تراشه‌ها
به تولید ذراتی با خواص دلخواه، سعی می‌کنند تا این اختلاف را به حداقل برسانند.

آنها در نظر دارند از این روش در سایر سیستم‌های سنتز نیز استفاده نمایند. به این
منظور تنها کافی است تا خواص محصول مورد نظر معلوم بوده و دو یا سه شاخص در واکنش
بهینه‌سازی شود.

این روش در سنتز ترکیبات مختلفی از مواد؛ به‌ویژه در سیستم‌های غیر همگن مانند سنتز
نانوذرات کاربرد دارد. تنها مشکل در این زمینه تولید انبوه آن است که در صورت محقق
شدن، امکان سنتز مواد آلی هم با استفاده از این شیوه فراهم می‌شود.