برگزاری نخستین هم اندیشی درباره برنامه های جاری ستاد

نخستین هم اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بیست و چهارم آبان ماه سال جاری در پارک فناوری پردیس با حضور بیش از ۵۰ نفر از اساتید دانشگاهی فعال در زمینه فناوری‌نانو برگزار خواهد شد.

نخستین هم اندیشی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، بیست و چهارم آبان ماه سال جاری در
پارک فناوری پردیس با حضور بیش از ۵۰ نفر از اساتید دانشگاهی فعال در زمینه فناوری‌نانو
برگزار خواهد شد.

این هم اندیشی اختصاص به بررسی برنامه‌های جاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
کمیته‌های منابع انسانی داشته و برنامه‌هایی نظیر حمایت تشویقی، جشنواره انتخاب
برترین‌های فناوری نانو، حمایت‌های تشویقی بین المللی ستاد را مورد نقد و بررسی
قرار خواهد داد.

قابل ذکر است که پیرامون این هم اندیشی گزارشی از کار شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو
ارائه و اولویت‌های ملی در زمینه فناوری‌نانو تبین خواهند شد.