تعیین ساختار میکروبلورها با استفاده از تابش سینکروترون

یک تیم تحقیقاتی از مرکز تابش سینکروترون اروپا (ESRF) و موسسه Lavoisier روش جدیدی ابداع کرده‌اند که از طریق آن و با استفاده از پراش اشعه ایکس می‌توان ساختار دانه‌هایی با اندازه یک میکرومتر مربع را تعیین نمود.

میکروکریستال‌ها شبیه دانه‌های کوچک پودر می‌باشند. ویژگی‌های یک بلور از طریق
آرایش اتم‌های آن در فضا یا به عبارتی ساختار بلوری آن تعیین می‌شود. اگر اندازه
بلور بزرگ‌تر از ۱۰ میکرومتر مربع باشد، دانشمندان از پراش اشعه ایکس یا نوتورن
برای مطالعه ساختار بلوری آن استفاده می‌کنند.

پایین‌تر از این محدوده، هر ماده جامدی هب عنونا پودر در نظر گرفته می‌شود.
دانشمندان می‌توانند از پراش پودر برای مطالعه ساختار این مواد استفاده کنند، اما
به کارگیری این روش ساده نیست. به علاوه پراش پودر را می‌توان تنها در مورد ذراتی
با اندازه کمتر از سه میلیونیوم میکرومتر مربع استفاده کرد. به دلیل این محدودیت‌ها
تعیین ساختار جامدات سنتزی جدیدی که به شکل پودر هستند، همیشه امکان‌پذیر نیست.

یک تیم تحقیقاتی از مرکز تابش سینکروترون اروپا (ESRF) و موسسه Lavoisier روش جدیدی
ابداع کرده‌اند که از طریق آن و با استفاده از پراش اشعه ایکس می‌توان ساختار دانه‌هایی
با اندازه یک میکرومتر مربع را تعیین نمود. این دستگاه جدید از یک سیستم متمرکز
کننده تشکیل شده است که با یک زاویه‌سنج (دستگاهی برای جایدهی نمونه با حداکثر دقت)
ترکیب شده است.

این محققان ساختار یک ماده ترکیبی آلی-معدنی را که می‌تواند برای جذب گاز یا کپسوله
کردن مولکول‌های آلی مختلف به کار رود، مطالعه نمودند (یک آلومینیوم کربوکسیلات
میکروحفره‌ای). این مطالعه نشان می‌دهد که سیستم جدید می‌تواند بر محدودیت‌های
بُعدی پراش اشعه ایکس در تعیین ساختار بلورها غلبه کند.

تیری لویزو از موسسه Lavoisier می‌گوید: «این یک تحول بزرگ است: چیزی که در گذشته
به عنوان پودر در نظر گرفته می‌شد، اکنون یک ماده بلوری تشخیص داده می‌شود.

حال محققان می‌توانند نمونه‌های قبلی خود را که به دلیل ریز بودن امکان مطالعه آنها
وجود نداشت، از قفسه‌ها خارج کنند. حال آنها می‌توانند ساختار این نمونه‌ها را مشخص
نموده و افق جدیدی در برابر خود بگشایند».