ساخت نانوسیم‌هایی با روکش ابرآب‌گریز

اخیرا ً جمعی از دانشمندان فرانسوی موفق به ساخت روکش‌های ابرآب‌گریز برای نانوسیم‌های اکسید روی شده‌اند که استفاده از آنها با توجه به شیوه آسان تهیه و مقرون‌به‌صرفه بودن، از نظر تجاری گزینه بسیار مناسبی برای کاربردها ی متنوعی؛ مانند تمیز نگه داشتن سطوح مختلف مثل پنجره‌های شیشه‌ای، و ساخت عینک‌های ضد مه به شمار رفته و می‌تواند با توجه به رقابتی بودن این عرصه‌ها نظر شرکای صنعتی را به خود جلب نماید.

اخیرا ً جمعی از دانشمندان فرانسوی موفق به ساخت روکش‌های ابرآب‌گریز برای نانوسیم‌های
اکسید روی شده‌اند که استفاده از آنها با توجه به شیوه آسان تهیه و مقرون‌به‌صرفه
بودن، از نظر تجاری گزینه بسیار مناسبی برای کاربردها ی متنوعی؛ مانند تمیز نگه
داشتن سطوح مختلف مثل پنجره‌های شیشه‌ای، و ساخت عینک‌های ضد مه به شمار رفته و می‌تواند
با توجه به رقابتی بودن این عرصه‌ها نظر شرکای صنعتی را به خود جلب نماید.

برای ایجاد خاصیت ابرآب‌گریزی، این فیلم‌ها را به‌محض رسوب‌دهی، به شیوه گالوانیزه
کردن و به مدت ۲۴ ساعت در محلول اتانول و اسید استاریک غوطه‌ور می‌کنند. سطوح
پوشیده‌شده با این روکش محدوده PH وسیعی را تحمل می‌کنند و دمای تا  °C 250 را تحمل
می‌کند، همچنین خواص آنها حتی تا پس از یک دوره مصرف شش ماهه قرار گرفتن در معرض
تابش‌های محیطی، همچنان بدون تغییر می‌ماند.

اندازه‌گیری‌های انجام‌شده با میکروسکوپ الکترونی، حاکی از وجود دو درجه ناهمواری
برای این سیستم مشابه با برگ کاهو و روکش موم‌مانند روی آن است. گزارش این تحقیق در
نشریه Nanotechnology به چاپ رسیده‌است.