برگزاری همایش نانوالکترونیک در اسپانیا

نانوالکترونیک از جمله فناوریهای راهبردی است که کاربردهای فراوان و بالقوه ای در امر ارتباطات راه دور، صتعت اتوموبیل، محیطهای چند رسانه ای، کالاهای مصرفی و سیستمهای پزشکی دارد هم اکنون فعالیتهای گسترده ای در سطح اروپا برای بهره گیری از مزایای رقابتی این فناوری که انقلاب دیگری پس از فناوری‌نانو به شمار می‌آید آغاز شده است و به این منظور تربیت محققانی چند رشته ای از جمله اولویت‌ها به شمار می‌آید و برگزاری نشست‌های علمی ماننند دومین همایش چند رشته ای EU/FET-Cluster می‌تواند به انجام این هدف کمک نماید.

 نانوالکترونیک از جمله فناوری‌های راهبردی است که کاربردهای فراوان و بالقوه‌ای
در امر ارتباطات راه دور، صنعت اتومبیل، محیط‌های چندرسانه‌ای، کالاهای مصرفی و
سیستم‌های پزشکی دارد.

هم‌اکنون فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح اروپا برای بهره‌گیری از مزایای رقابتی این
فناوری ـ که انقلاب دیگری پس از فناوری‌نانو به شمار می‌آید ـ آغاز شده‌است و به
این منظور تربیت محققان چندرشته‌ای، از جمله اولویت‌ها به شمار می‌آید و برگزاری
نشست‌های علمی؛ مانند دومین همایش چندرشته‌ای EU/FET-Cluster، می‌تواند به انجام
این هدف کمک نماید.
در این همایش یک‌روزه مروری بر پروژه‌های اتحادیه اروپا انجام می‌شود. در بخش عمومی
سخنرانان مختلفی برای بحث درباره ویژگی‌های برجسته برنامه تحقیقاتی علمی IST/FET
FP6 و نیز پروژه‌های سرمایه گذاری آینده FP7 nanoICT، دعوت شده‌اند. مهم‌ترین
موضوعات مورد بحث به شرح زیر است:
پروژه‌های FP6
 “E-Nano” – ULTRAGAN, X-XOT FET, NANOSPIN anX SUBTLE
 نانو ابزارهای XNA و GOLXEN BRAIN زیستی
 PICO-INSIXE تک اتمی / تک مولکولی
پروژه‌های FP7
 nanoICT CoorXination Action
 MOLOC, AFSIX, SINGLE anX CHIMONO تک اتمی /تک مولکولی
 سوئیچها و اتصالات درونی CATHERINE, GRANX, NABAB anX VIACARBON

در این همایش که در جزایر قناری و در تاریخ ۱۶-۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ برگزار می‌شود
سازمانها و مؤسسات زیر مشارکت دارند:

بنیاد فانتوم، EU/FET NanoICT anX CEMES/CNRS و پروژه Pico-InsiXe