تشکیل انجمن فناوری‌نانو توسط هندی‌های مقیم آمریکا در این کشور

جمعی از هندی‌های مقیم ایالات متحده آمریکا که در زمینه فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند انجمن فناوری‌نانو با عنوان TINA را برای اثرگزاری بیشتر در این بازار تشکیل داده‌اند.

جمعی از هندی‌های مقیم ایالات متحده آمریکا که در زمینه فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند
انجمن فناوری‌نانو با عنوان TINA را برای اثرگزاری بیشتر در بازار فناوری نانو در
این کشور تشکیل داده‌اند.

این انجمن بعد از کنفرانس همگرایی فناوری‌نانو و نانوزیست‌فناوری که در هفته گذشته
برگزار شده بود و در آن دانشگاهیان، محققان، صنعت‌گران و دولت‌مردان هندی مقیم
آمریکا شرکت‌کرده بودند، تشکیل شد.

TINA توسط توماس آبراهام، دبیر همایش و رئیس شرکت محصولات و تحقیقات نوآورانه، که
تجزیه و تحلیل بازار و صنعت فناوری‌های نوین را انجام می‌دهد، هماهنگ خواهد شد.
برخی از بنیانگذاران TINA عبارتند از: سُماسونداران از دانشگاه کلمبیا، بریج موجیل
از دانشگاه فلوریدا، جانش اسکاندن مدیر شرکت NEI در نیوجرسسی.

این گروه جدید چارچوبی را فراهم می‌کنند که در آن چارچوب محققان، تکنولوژیست‌ها،
کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری‌نانو بتوانند به مبادله ایده‌های خود با
یکدیگر در این زمینه بپردازند و با شبکه‌سازی، فرصت‌های کسب ‌و کاری جدید در این
حوزه ایجاد نمایند.