اکتشاف نفت و گاز توسط شرکت نانودینامیکس

شرکت نانودینامیکس اعلام کرد که همکاری مشترکی را با شرکت – شل تکنولوژی ونچورز – در هلند آغاز کرده است. این دو شرکت قرار است جهت اقدامات اکتشافی و تولیدی در صنعت بین‌المللی نفت و گاز به توسعه‌ی مواد و محصولات جدید در این زمینه بپردازند. این همکاری مشترک که – اپیک انرژی سولوشنز – نام دارد، از امکانات نانودینامیکس در جهت مهندسی تولید و سنتز نانومواد در کاربردهایی از قبیل تبدیل انرژی خورشیدی، ذخیره سازی انرژی، مواد ضدخوردگی سبک وزن و تصفیه آب بهره‌برداری خواهد کرد.

شرکت نانودینامیکس اعلام کرد که همکاری مشترکی را با شرکت “شل تکنولوژی ونچورز” در
هلند آغاز کرده است. این دو شرکت قرار است جهت اقدامات اکتشافی و تولیدی در صنعت
بین‌المللی نفت و گاز به توسعه‌ی مواد و محصولات جدید در این زمینه بپردازند.

این همکاری مشترک که “اپیک انرژی سولوشنز” نام دارد، از امکانات نانودینامیکس در
جهت مهندسی تولید و سنتز نانومواد در کاربردهایی از قبیل تبدیل انرژی خورشیدی،
ذخیره سازی انرژی، مواد ضدخوردگی سبک وزن و تصفیه آب بهره‌برداری خواهد کرد.

کیت بلاکلی مدیر کل شرکت نانودینامیکس در گزارش منتشر شده‌ای گفت: “در این اقدام با
استفاده از فناوری، مواد و امکانات فرایندی نانودینامیکس، به همراه رهنمودها و دانش
صنعتی شرکت شل قادر خواهیم بود که با چالش‌های موجود در زمینه‌ی صنعت جهانی نفت و
گاز مقابله کنیم. در این پیشگامی مشترک، کاربرد نانومواد و محصولات نانویی در بهبود
دامنه‌ی وسیعی از مسایل اکتشافی و تولیدی مورد هدف قرار می‌گیرد. با تقاضای فزاینده‌ای
که در حال حاضر برای انرژی وجود دارد، بررسی راههایی که باعث بهبود نحوه‌ی استخراج
و پردازش سوخت به وسیله‌ی مواد و فناوری پیشرفته می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد.”

نانودینامیکس به توسعه و بازاریابی انواع محصولات از قبیل مواد پیشرفته، سلول‌های
سوختی و توپ‌های نانویی گلف می‌پردازد. شرکت شل تکنولوژی ونچورز توسط “کندا کپیتال”
اداره می‌شود که در زمینه‌ی توسعه و گسترش فناوری‌های جدید در بخش انرژی از قبیل
نفت و گاز، انرژی تجدید‌پذیر و فناوری‌های‌ بازگردانی فراورده‌ها، سرما‌یه‌گذاری
می‌کند.