عقد قراردادی برای توسعه یک یونیزه کننده گاز مبتنی بر نانولوله کربنی توسط Applied Nanotech Inc

شرکت Nano-Propietary اعلام کرد که شرکت زیر مجموعه‌اش با نام) Applied Nanotech Inc. (ANI قرارداد فاز ۲ SBIR را برای توسعه مداوم یک یونیزه کننده گاز مبتنی بر نانولوله کربنی (جهت جایگزینی منابع رادیواکتیو) از طرف آژانس پروژه تحقیقات پیشرفته امنیت داخلی از آن خود کرده است.

شرکت Nano-Propietary اعلام کرد که شرکت زیر مجموعه‌اش با نام Applied Nanotech
Inc. (ANI)
قرارداد فاز ۲ SBIR را برای توسعه مداوم یک یونیزه کننده گاز مبتنی بر
نانولوله کربنی (جهت جایگزینی منابع رادیواکتیو) از طرف آژانس پروژه تحقیقات
پیشرفته امنیت داخلی از آن خود کرده است. ارزش این قرارداد ۱۸ ماهه حدود یک میلیون
دلار می‌باشد و در نتیجه موفقیت فاز اول همین پروژه حاصل شده است.

هدف کلی دفتر تشخیص هسته‌ای محلی (DNDO) کمک به توسعه فناوری‌های جدید جهت جایگزینی
منابع رادیواکتیوی است که در کاربردهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بدین
طریق خطر استفاده از این مواد را در تولید بمب‌ها کاهش دهد. در این قرارداد ANI با
Sionex Corporation در جهت ادامه توسعه یک فناوری نشر زمینه مبتنی بر نانولوله‌های
کربنی جهت استفاده به عنوان منبع یونیزه‌کننده همکاری خواهد کرد. هدف فاز دوم این
پروژه توسعه یک فناوری جهت جایگزینی منبع یونی در یک ابزار تشخیص یونی خاص است که
توسط Sionex تولید شده است.

محقق اصلی Sionex، دکتر ارکینجون نازاروف می‌گوید: «این پروژه نتیجه به‌کارگیری
اصول علمی بنیادی دقیق در فناوری پیشرفته است. نتیجه این کار تولید پایدار یون‌های
مثبت و منفی در فشار اتمسفر بدون نیاز به منبع رادیواکتیو، پلاسمای معمول یا فناوری
تخلیه خورشیدی است. این نتیجه امکان استفاده از سیستم‌های طیف‌سنجی متحرک را در بخش‌های
تجاری مختلف فراهم خواهد آورد».

دکتر زوی یانیف، رئیس و مدیر اجرایی ANI می‌گوید: «کاربرد تجاری‌سازی نشر الکترون
از نانولوله‌های کربنی ورای نمایشگرها و صنعت روشنایی بوده و کاربردهای تجاری جدید
دیگری همچون منابع یونی، منابع اشعه ایکس، منابع نوترون، منابع الکترون، حسگرها و
بسیاری منابع دیگر را که هم در امنیت داخلی و هم در کاربردهای روزمره مورد استفاده
قرار می‌گیرند، دربرمی‌گیرد. ما با دانش و حق مالکیت فکری که در طول سال‌ها کسب
کرده‌ایم در موقعیت مناسبی برای حمایت از شرکای راهبردی خود قرار داریم».

تام بیژو رئیس و مدیر اجرایی Nano-Propietary می‌گوید: «این قرارداد ترکیب ایده‌الی
از دو فناوری عمده ما، یعنی فناوری نشر نانولوله‌های کربنی و حسگرها، را نشان می‌دهد».