ساخت روکش برای نانوذرات مورد استفاده در تصویربرداری با استفاده از اولیگونوکلئوتیدها

اخیرا روش جدیدی ابداع شده که در آن از اولیگونوکلئوتیدها برای اتصال محکم ملکولهای هدف‌گیرنده به سطح نانوذرات استفاده شده است. در این روش محققان از مشتقاتی از DNA استفاده می کنند که محکم به سطوح نانوذرات متصل می‌شوند. در مرحله بعد آنها از توالی مکمل این رشته DNA استفاده کرده تا نانوذرات روکش شده با DNA را به ملکول هدف‌گیرنده متصل کنند.

نانوذرات ساخته شده از فلزاتی چون اکسید آهن یا طلا قابلیت‌های گسترده‌ای جهت
استفاده در تصویربرداریها به عنوان مواد کنتراست دارا می‌باشند. با این حال استفاده
از این مواد مستلزم افزودن ملکولهای هدف‌گیرنده تومورها به سطح نانوذرات آنها می‌باشد.

اخیرا روش جدیدی ابداع شده که در آن از اولیگونوکلئوتیدها برای اتصال محکم ملکولهای
هدف‌گیرنده به سطح نانوذرات استفاده شده است. در این روش محققان از مشتقاتی از DNA
استفاده می کنند که محکم به سطوح نانوذرات متصل می‌شوند. در مرحله بعد آنها از
توالی مکمل این رشته DNA استفاده کرده تا نانوذرات روکش شده با DNA را به ملکول هدف‌گیرنده
متصل کنند.

نانوذرات روکش شده به این روش از ذرات ایجاد شده به روش جذب مستقیم ملکولهای
پروتئینی به سطح نانوذرات طلا بسیار کوچکتر می‌باشند. علاوه بر آن این محصول ایجاد
شده در شرایط درون‌تنی پایدارتر نیز می‌باشد. به کمک این روش جدید این افراد
توانسته اند عوامل تصویربرداری مناسب جهت شناسایی فاکتور رشد پوستی (EGF) با
استفاده از آنتی‌بادی EGF تولید کنند.

آنها همچنین ماده‌ای ایجاد کردند که قادر است گیرنده‌های فولات که در بسیاری از
تومورها زیاد می‌شوند را شناسایی کنند. در هر کدام از این موارد عوامل کنتراست
تولید شده تابش فوق‌العاده‌ای ایجاد کردند که با امکانات تصویربرداری موجود براحتی
قابل شناسایی است. نتایج این مطالعه در مجله Bioconjugate Chemistry منتشر شده است.