معرفی نشریه Journal of Nanoneuroscience

با توجه به تحقیقات اخیر دانشمندان درباره تأثیر نانوذرات بر سیستم عصبی و تغییرات ساختاری یا کارکردی‌ای که ایجاد می‌کنند، همچنین گرایش گسترده نشریات علمی در زمینه‌های مختلف‌(فارماکولوژی، سم‌شناسی، نانوعلم و علم اعصاب) به این موضوع، مسئولان نشریه Journal of Nanoneuroscience با احساس نیاز به ضرورت گردآوری متمرکز تمامی اطلاعات مرتبط با علوم نانو و کارکرد مغز، برای بهره‌وری بهتر جامعه علمی، برنامه‌ریزان سلامت، مجریان مراقبت‌های بهداشتی، سیاستگذاران، دانشمندان محیط زیست، زیست‌شناسان، شیمی‌دانان و فیزیک‌دانان در این رشته پزشکی نوظهور، اقدام به راه‌اندازی این نشریه نمودند.

این نشریه که در کشور سوئد منتشر می‌شود، اولین نشریه چندرشته‌ای در فناوری‌نانو
است که تمامی جنبه‌های مختلف علوم عصبی نانومقیاس را دربردارد.

با توجه به تحقیقات اخیر دانشمندان درباره تأثیر نانوذرات بر سیستم عصبی و تغییرات
ساختاری یا کارکردی‌ای که ایجاد می‌کنند، همچنین گرایش گسترده نشریات علمی در زمینه‌های
مختلف‌(فارماکولوژی، سم‌شناسی، نانوعلم و علم اعصاب) به این موضوع، مسئولان نشریه
Journal of Nanoneuroscience با احساس نیاز به ضرورت گردآوری متمرکز تمامی اطلاعات
مرتبط با علوم نانو و کارکرد مغز، برای بهره‌وری بهتر جامعه علمی، برنامه‌ریزان
سلامت، مجریان مراقبت‌های بهداشتی، سیاستگذاران، دانشمندان محیط زیست، زیست‌شناسان،
شیمی‌دانان و فیزیک‌دانان در این رشته پزشکی نوظهور، اقدام به راه‌اندازی این نشریه
نمودند.

این نشریه چندرشته‌ای تمامی شاخه‌های مختلف علوم عصبی، داروهای مرتبط و کشف آن،
اثرات بهداشتی و زیست‌محیطی نانوذرات، زیست‌فناوری، زیست‌پزشکی، حسگرهای عصبی و
الکترونیک عصبی را شامل می‌شود و در تمامی موارد یادشده، آماده پذیرش مقالات و نقطه‌نظرات
دانشمندان و محققان است. علاقه‌مندان می‌توانند مطالب خود را به نشانی الکترونیکی
زیر برای هیئت تحریریه این نشریه ارسال نمایند.

E-mail: Sharma@surgsci. uu. se