حضور شبکه شرکت‌های فناوری نانو ایران در ششمین نمایشگاه صنعت مسکو

ششمین نمایشگاه صنعت مسکو، یکم تا چهارم آبان ماه جاری با حضور هشت شرکت ایرانی عضو شبکه شرکت‌های فن‌آوری نانو برگزار شد.
در این نمایشگاه در غرفه‌ای با عنوان شبکه شرکت‌های فناوری نانو ایران با حضور هشت شرکت ایرانی، توانمندی‌های بخش خصوصی کشور در زمینه فناوری نانو ارائه شد. در غرفه شبکه، چهار شرکت، حضور مستقیم داشتند و چهار شرکت دیگر هم کاتالوگ های خود را ارسال کرده بودند.

ششمین نمایشگاه صنعت مسکو، یکم تا چهارم آبان ماه جاری با حضور هشت شرکت ایرانی عضو
شبکه شرکت‌های فن‌آوری نانو برگزار شد.
در این نمایشگاه در غرفه‌ای با عنوان شبکه شرکت‌های فناوری نانو ایران با حضور هشت
شرکت ایرانی، توانمندی‌های بخش خصوصی کشور در زمینه فناوری نانو ارائه شد. در غرفه
شبکه، چهار شرکت، حضور مستقیم داشتند و چهار شرکت دیگر هم کاتالوگ های خود را ارسال
کرده بودند.
 

شرکتهایی نیز از کشورهای فنلاند و روسیه در حوزه
نانو در این نمایشگاه حضور داشتند.
همچنین یک هیات صنعتی و تجاری بلند پایه به ریاست آقای آل اسحاق، رییس اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران از غرفه شبکه بازدید کردند.
در حاشیه برپایی این نمایشگاه نیز دو سخنرانی در روزهای یکم و چهارم آبان به ترتیب
در جمع سرمایه گذاران و شرکت های ایرانی و روسی ارائه شد که در آنها ضمن ارائه
توانمندی های ایران در حوزه فناوری‌نانو، مزیت‌های سرمایه گذاری و تسهیلات موجود
عنوان گردید.