استفاده از تابش سینکروترون برای مطالعه پارگی کیسه آمنیوتیک جنین

محققان دانشگاه ریدینگ روش جدیدی را ابداع کرده‌اند که بوسیله آن قادرند یکی از مهمترین دلایل تولد زودرس و مرگ قبل از تولد نوزادان را بررسی کنند. این افراد به کمک یک دستگاه اشعه X بسیار قدرتمند ساختارهای بسیار کوچک در غشاء کیسه آمنیوتیک جنین در حال رشد را مشاهده کرده‌اند.

محققان دانشگاه ریدینگ روش جدیدی را ابداع کرده‌اند که بوسیله آن قادرند یکی از
مهمترین دلایل تولد زودرس و مرگ قبل از تولد نوزادان را بررسی کنند. این افراد به
کمک یک دستگاه اشعه X بسیار قدرتمند ساختارهای بسیار کوچک در غشاء کیسه آمنیوتیک
جنین در حال رشد را مشاهده کرده‌اند.

این دستگاه قادر است ساختارهای بسیار کوچکتر از توانائی‌های میکروسکوپ الکترونی یا
نوری را آشکار سازد. علاوه بر آن برخلاف سایر روشهای تصویربرداری، این روش نیاز به
آماده‌سازی بافت قبل از بررسی ندارد لذا می‌تواند اندازه دقیقی از غشاء آمنیوتیک در
حالت طبیعی ارائه دهد. در طی زایمان این کیسه پاره می‌شود و اگر این پاره شدن
زودهنگام صورت گیرد باعث مرگ و یا عقب‌ماندگی ذهنی نوزاد می‌شود.

در حال حاضر تولدهای زودهنگام در حال افزایش می‌باشند و ۴۰% آنها مربوط به پاره‌شدن
زودهنگام غشاء‌های آمنیوتیک می‌باشند از اینرو درک بهتر فرآیند پاره شدن این غشاء
منجر به تشخیص سریع‌تر، درمان بهتر و بروز کمتر زایمانهای زودرس می‌شود.

مطالعه انجام شده پیشرفتی چشمگیر در زمینه درک ساختار غشاء آمنیوتیک و نحوه پاره‌شدن
آن می‌باشد. به گفته آنها، پاره شدن کیسه با ضعیف شدن بافت آن همراه است. اما
اطلاعات کمی در خصوص مکانیسم دقیق این اتفاق وجود دارد. در این مطالعه نوعی ساختار
متقاطع از ملکولهای تشکیل دهنده در غشاء آمنیوتیک شناسایی شدند که مسئول استحکام آن
می‌باشند. علاوه بر آن، تغییراتی در اندازه‌های نانو در نحوه قرارگیری این شبکه
ملکولی در محل پاره‌شدن مشاهده گردید.

نتایج بدست آمده برای اولین بار این یافته را ارائه کرد که از بین رفتن این شبکه
ملکولی عامل کنترل زمان پاره شدن غشاء است. با کنترل این شبکه در آینده می‌توان از
پاره شدن زودرس کیسه آمنیوتیک و بدنبال آن از مرگ و یا تولد زودرس جنین جلوگیری کرد.