معرفی کتاب_علم سطح:مبانی کاتالیزور و علم نانو

شیمی سطح یک بخش ضروری و در حال توسعه در رشته شیمی فیزیک است که سریعاً در حال تبدیل‌‌ به یک بخش چند‌رشته‌ای است. این کتاب مطالب جامع و مدرنی درباره مطالب مورد بحث با رویکرد آموزشی درست را ارائه می‌کند. همچنین برای خواننده نه تنها درک کاملی از چگونگی کارکرد شیمی در سطح مواد ایجاد می‌کند، بلکه مطالب جامعی از چگونگی درک دینامیک واکنش‌های سطحی و بررسی آنها را نیز فراهم می‌آورد.
در این کتاب مطالب با بررسی واکنش‌های ناهمگن شروع و مبانی فهم واکنش‌های شیمیایی در سطح مواد از طریق بررسی الکترونیک سطحی و ساختار هندسی بیان می‌شود. واکنش‌پذیری در روی سطح و به‌وسیله آن به‌روشنی توضیح داده می‌شود. مبانی اصلی مثل جذب سطحی، پس‌دهی سطحی و واکنش بین مواد جذب‌شده در سطح بررسی و پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه رشد اپیتاکسی و فیلم‌های لانگمیر- بلاجت، همچنین عملیات حکاکی سطح به‌طور گسترده ای در این کتاب پوشش داده شده است.

عنوان: Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience
نویسنده(گان) : Kurt W. Kolasinski
شماره شابک: ۰۴۷۱۴۹۲۴۵۰
تعداد صفحات: ۳۲۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۲
انتشارات: Wiley
 

شیمی سطح یک بخش ضروری و در حال توسعه در رشته شیمی
فیزیک است که سریعاً در حال تبدیل‌‌ به یک بخش چند‌رشته‌ای است. این کتاب مطالب
جامع و مدرنی درباره مطالب مورد بحث با رویکرد آموزشی درست را ارائه می‌کند. همچنین
برای خواننده نه تنها درک کاملی از چگونگی کارکرد شیمی در سطح مواد ایجاد می‌کند،
بلکه مطالب جامعی از چگونگی درک دینامیک واکنش‌های سطحی و بررسی آنها را نیز فراهم
می‌آورد.
در این کتاب مطالب با بررسی واکنش‌های ناهمگن شروع و مبانی فهم واکنش‌های شیمیایی
در سطح مواد از طریق بررسی الکترونیک سطحی و ساختار هندسی بیان می‌شود. واکنش‌پذیری
در روی سطح و به‌وسیله آن به‌روشنی توضیح داده می‌شود. مبانی اصلی مثل جذب سطحی، پس‌دهی
سطحی و واکنش بین مواد جذب‌شده در سطح بررسی و پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه رشد
اپیتاکسی و فیلم‌های لانگمیر- بلاجت، همچنین عملیات حکاکی سطح به‌طور گسترده ای در
این کتاب پوشش داده شده است.
سایر نکات قابل اشاره در این کتاب عبارتند از
ارائه یک دیدگاه مولکولی پیشرفته از سطح، همراه با یک روش آموزشی دقیق در مورد
دینامیک واکنش‌های سطحی ؛
ارائه روش‌های تئوری و آزمایشگاهی، و بررسی جزئیات فرایند رشد و حکاکی؛
دربرگیرنده یک کتاب‌شناسی گسترده و مثال‌های بی‌شماری درباره ارتباط شیمی سطح با
فرایندهای صنعتی، که با مسائل آخر هر فصل ترکیب شده‌است.
این کتاب برای تمام دانشجویانی که واحد درسی‌ای در ارتباط با شیمی سطح در گروه های
آموزشی شیمی، فیزیک، مهندسی شیمی و علم مواد دارند و همچنین محققان و متخصصانی که
نیاز به یک منبع به روز در رابطه با مطالب بالا دارند، مناسب است.
فهرست مطالب کتاب:
۱- ساختار سطحی
۲- بررسی آزمایشگاهی سطح و ساختار مواد جذب‌شده
۳- جذب شیمیایی، جذب فیزیکی و دینامیک
۴- ترمودینامیک و سینتیک فرآیندهای سطحی
۵- واکنش‌های سطحی پیچیده: کتالیزور و حکاکی
۶- رشد و اپتاکسی.