دیدار وزیر اقتصاد ایران و وزیر دفتر نخست‌وزیری مالزی ازمحصولات نانو ایران

روز شنبه مورخ ۱۹/۸/۸۶ آقای دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی و آقای افندی نورواوی وزیر دفتر نخست وزیری مالزی باتفاق هیئت همراه پس از امضاء چند تفاهم نامه همکاری از نمایشگاه محصولات نانو دیدن کردند.

روز شنبه مورخ ۱۹/۸/۸۶ آقای دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی و آقای
افندی نورواوی وزیر دفتر نخست وزیری مالزی باتفاق هیئت همراه پس از امضاء چند تفاهم
نامه همکاری از نمایشگاه محصولات نانو دیدن کردند.

در این نمایشگاه که در محل باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، علاوه بر شبکه
شرکت‌ها پنج شرکت ایرانی نانونصب پارس، نانو سیستم پارس، بسپارنانوبن، بن‌یاخته و
نرمین‌شیمی نیز حضوری فعال از خود نشان دادند. هیئت مذکور از تک تک غرفه‌ها بازدید
نموده و با بخشی از توانمندی ایران در حوزه نانو آشنا گردیدند.