برگزاری دوره‌های فناوری‌نانو برای معلمان فیزیک و شیمی

مرکز CBEN دانشگاه رایس دوره ای را از دهم ژانویه تا هفدهم آوریل ۲۰۰۸ با عنوان فناوری‌نانو برای معلمان فیزیک و شیمی مقدماتی بر گزار می‌نماید.

مرکز CBEN دانشگاه رایس دوره ای را از دهم ژانویه تا هفدهم آوریل ۲۰۰۸ با عنوان
فناوری‌نانو برای معلمان فیزیک و شیمی مقدماتی بر گزار می‌نماید.

این دوره ویژه معلمان علوم دبیرستان‌ها در نظر گرفته شده و در عین حال از حضور
معلمان سطوح پایین تر هم استقبال می‌شود. طی این دوره که با حضور دانشمندانی از
فناوری‌نانو برگزار می‌شود، قرار است به‌منظور جلب توجه هرچه بیشتر دانش آموزان به
مفاهیم علمی، مطالبی در باره فناوری‌نانو و ارتباط مفاهیم کلیدی فیزیک و شیمی با
تحقیقات مستمر فناوری‌نانو، راهبردهای جدید تدریس و کلاس‌داری و فعالیت‌های
آزمایشگاهی ارائه گردد.

همچنین برای افراد شرکت‌کننده در این دوره امکاناتی نظیر مواد درسی و امکانات رفاهی
دیگر و امکان کار شبکه‌ای با سایر همکاران و شرکت در دوره آموزشی تحقیقاتی تابستان
در نظر گرفته شده‌است.

در این کلاس‌ها علاوه بر سخنرانی‌هایی در مورد آخرین کاربردهای فناوری‌نانو،
میزگردهایی برای بحث و پاسخگویی به سؤالات مربوط به مطالب ارائه‌شده در نظر گرفته
شده‌است.