کاربرد نانومیله‎ها و نانولوله‎ها در کاتالیست‌ها و کرم‌های ضد آفتاب

دانشمندان بخش انرژی آزمایشگاه ملی بروک هاون امریکا، روش‌های جدیدی را برای ساخت و اصلاح نانومیله‎ها و نانولوله‎های اکسید تیتانیوم ابداع کردند. این روش‌ها و مواد اکسید تیتانیوم جدید، ممکن است منجر به کاتالیست‌های بهبودیافته‌ای برای تولید هیدروژن، پیل‌های خورشیدی کاراتر و ضد آفتاب‌هایی با قدرت محافظت بیشتر گردند.

دانشمندان بخش انرژی آزمایشگاه ملی بروک هاون امریکا، روش‌های جدیدی را برای ساخت و
اصلاح نانومیله‎ها و نانولوله‎های اکسید تیتانیوم ابداع کردند. این روش‌ها و مواد
اکسید تیتانیوم جدید، ممکن است منجر به کاتالیست‌های بهبودیافته‌ای برای تولید
هیدروژن، پیل‌های خورشیدی کاراتر و ضد آفتاب‌هایی با قدرت محافظت بیشتر گردند.
نتایج این تحقیق در دو مقاله، یکی در مجله Advanced Materials و دیگری در مجله
Journal of Physical Chemistry به چاپ رسیده‌است.

در مطالعه نخست، دانشمندان قابلیت اکسید تیتانیوم را برای جذب نور افزایش دادند.
Wei-Qiang Han ، دانشمند مرکز نانومواد کاربردی(CFN) بروک هاون و نویسنده مسئول هر
دو مقاله، می‎گوید: “قابلیت اکسید تیتانیوم برای جذب نور، یکی از دلایل اصلی فواید
آن در کاربردهای پزشکی و صنعتی است. اکسید تیتانیوم به‌عنوان فوتوکاتالیستی برای
تبدیل اشعه خورشید به الکتریسیته در پیل‌های خورشیدی و کاربردهایی در تولید هیدروژن،
در حسگرهای گازی، در باطری‎ها و در استفاده اشعه خورشید برای تجزیه برخی آلودگی‎های
زیست‎محیطی مورد استفاده قرار می‎گیرد. این ماده یکی از اجزای ترکیبی رایج در کرم‌های
ضد آفتاب به شمار می‌رود.”

دانشمندان روش‌های بسیاری را برای بهبود قابلیت جذب نور اکسید تیتانیوم آزمایش
کردند که برای مثال می‎توان دوپه کردن اکسید تیتانیوم با برخی فلزات را نام برد.
Han و همکارانش مسیر جدیدی را به کار بردند؛ آنها توانستند قابلیت جذب نور این ماده
را با وارد کردن نانوحفره‎ها به درون میله‎های صد نانومتری اکسید تیتانیوم جامد
افزایش دهند. نانومیله‎های اکسید تیتانیومی پرشده با نانوحفره‎ها، در جذب طول موج‌های
معینی از ماورای بنفش(UVA) و ماورای بنفش(UVB)B تابش خورشید، ۲۵ درصد نسبت به اکسید
تیتانیوم بدون نانوحفره مؤثرتر بودند.

این تحقیق نشان داد که نانومیله‎های اکسید تیتانیومِ حاوی نانوحفره، می‎توانند جذب
UVA و UVB تابش خورشید را بهبود چشمگیری بخشند؛ بنابراین مواد ایده‎آلی برای ضد
آفتاب‌ها به شمار می‌روند. این نانومیله‎ها می‎توانند کارایی پیل‌های خورشیدی
فوتوولتائیک را بهبود بخشیده و به‌عنوان کاتالیست‌هایی برای تجزیه آب و همچنین در
واکنش تبدیل آب- گاز برای تولید گاز هیدروژن خالص از مونوکسید کربن و آب مورد
استفاده قرار گیرند.

روش ساختن میله‎های مملو از حفره، ساده است؛ برای این کار نانومیله‎های تیتانات را
در هوا گرما می‎دهند. این فرایند، آب را تبخیر و تیتانات را به اکسید تیتانیوم
تبدیل می‎کند و نانوحفره‎هایی منظم،‌ چندوجهی و بسیار متراکمی درون اکسید تیتانیوم
به وجود می‎آیند.

در مقاله دوم، این محققان، روش سنتز جدیدی را برای ساخت نانولوله‎های تیتانات که
آهن به‌عنوان ناخالصی در آن وارد شده، توصیف کردند. این لوله‎های توخالی قطری حدود
ده نانومتر و طولی بیش از یک میکرومتر دارند. این آزمایش‌ها به بهبود واکنش‎پذیری
نوری این مواد نیز کمک کرد.

دانشمندان نشان دادند که نانولوله‎های حاصل، واکنش‌پذیری قابل توجهی را در واکنش
تبدیل آب- گاز از خود نشان می‎دهند. اگر چه فعالیت نانولوله‎های دوپه‌شده با آهن،
به‌خوبی اکسید تیتانیومی که با فلزاتی نظیر پلاتین و پالادیوم روکش شده، نبود؛ اما
فعالیت مشاهده‌شده از این نظر که آهن یک فلز ارزان‌تری است و غلظتش هم در نمونه‎های
ما کمتر از ۱ درصد است، قابل قبول است.

دانشمندان خواص مغناطیسی جالبی را در نانولوله‎های دوپه‌شده با آهن، مشاهده کردند و
با مطالعات آینده که به فهم این پدیده کمک می‎کند، آن را پیگیری خواهند کرد. مواد
توسعه‌یافته در این مطالعات، با استفاده از چندین ابزار نادر در آزمایشگاه بروک‎هاون
و روش‌های تشخیص نانوساختارها، شامل میکروسکوپ انتقال الکترونی و روش‌های متنوع با
استفاده از اشعه ایکس و پرتو مادون قرمز موجود در آزمایشگاهNational Synchrotron
Light Source (NSLS)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.