استفاد از نانولوله‌های کربنی درساخت جلیقه‌های ضد گلوله

اخیراً گروهی از محققان ایتالیایی با استفاده از فناوری‌نانو و به‌کارگیری خاصیت الاستیسیته(کشسانی) نانولوله‌های کربنی، نوعی جلیقه ضد گلوله ضد ضربه ساخته‌اند که ضمن ممانعت از رسیدن گلوله، فرد را در برابر آسیب‌های احتمالی و ترومای ناشی از ضربات گلوله ـ که بعضا ً می‌تواند بسیار جدی و کاری باشد ـ هم حفظ می‌کند.

فیزیک‌دانان ماده چگال با کار در مقیاس نانو، موفق به طراحی ساختارهایی شدند که می‌توانست
برهم‌کنش‌های موجود در سطح اتمی مولکولی را دستکاری نماید که نانولوله‌های کربنی که
با پیوندهای واندروالسی کنار هم قرار گرفته‌اند نیز از این جمله‌اند.

اخیراً گروهی از محققان ایتالیایی با استفاده از فناوری‌نانو و به‌کارگیری خاصیت
الاستیسیته(کشسانی) نانولوله‌های کربنی، نوعی جلیقه ضد گلوله ضد ضربه ساخته‌اند که
ضمن ممانعت از رسیدن گلوله، فرد را در برابر آسیب‌های احتمالی و ترومای ناشی از
ضربات گلوله ـ که بعضا ً می‌تواند بسیار جدی و کاری باشد ـ هم حفظ می‌کند. به این
منظور آزمایش‌هایی را برای تعیین نقطه اپتیمم کشسانی این نانولوله‌ها و بررسی خواص
دفع نیروی نانولوله‌های کربنی و رسیدن به یک طرح بهینه، انجام دادند.

گفتنی است گزارش کاملی از این تحقیق در نشریه Nanotechnology به چاپ رسیده‌است.