نسل جدید مدارهای یکپارچه

محققان، اولین روش ساده و ارزان برای ساخت تعداد بسیاری از شبکه‎های نانولوله کربنی تک‌جداره(SWCNT) را ـ که برای استفاده در بسته‎های میکروسکوپی نسل آینده ابزارهای الکترونیکی قابل حمل و کامپیوترهای قوی‌تر، کوچک‌تر و سریع‌تر مورد نیاز هستند ـ گزارش کردند.

محققان، اولین روش ساده و ارزان برای ساخت تعداد بسیاری از شبکه‎های نانولوله کربنی
تک‌جداره(SWCNT) را ـ که برای استفاده در بسته‎های میکروسکوپی نسل آینده ابزارهای
الکترونیکی قابل حمل و کامپیوترهای قوی‌تر، کوچک‌تر و سریع‌تر مورد نیاز هستند ـ
گزارش کردند.

در مطالعه‎ای که در شماره دوازدهم مجله ACS Nano Letters منتشر شد، Yael Hanein و
همکارانش نشان دادند که هیچ روش همگذاری ، تاکنون نتوانسته تمامی مسائل کلیدی ساخت
شبکه‎های بزرگ را حل کند. این مسائل از به ردیف کردن SWCNTها در یک الگوی از پیش
تنظیم‌شده برای مدارهای نانولوله‎ای کربنی یکپارچه به یک محیط مداری یکپارچه مشابه
با ریزپردازشگرهای رایج، ناشی می‎شوند.

مطالعه مذکور روشی برای ساخت و توده کردن ردیف‌های بزرگی از SWCNTها بر روی یک قالب
مدار یکپارچه را توصیف می‎کند. این روش می‎تواند برای سطوح متنوع مورد استفاده قرار
گیرد و در مقیاس صنعتی تولید شود. این فرایند شامل ساخت شبکه‎های نانولوله‎های
کربنی معلق بین پایه‎های سیلیکونی است و پس از آن با قالب‎گیری مستقیم بر روی سطوح
دیگر منتقل می‎شوند.