ساخت نوعی میکروسکوپ SPM جدید

امروزه نیاز شدیدی به دستگاه‌هایی وجود دارد که بتواند چندین روش تحلیلی مختلف مانند طیف‌نگاری رامان و میکروسکوپ فلورسنت و SPM را به‌صورت یکجا و در کنار هم داشته باشد و کاربران و به‌ویژه دانشمندان زیست‌شناس مایلند تا تمام مراحل بررسی و تحلیل نمونه مورد نظر را یکجا و با یک دستگاه انجام دهند. گروهی از محققان آلمانی با طراحی نرم‌افزاری برای میکروسکوپ‌های پروب روبشی SPM به دستاورد مهمی در این زمینه دست یافته‌اند.

امروزه نیاز شدیدی به دستگاه‌هایی وجود دارد که بتواند چندین روش تحلیلی مختلف
مانند طیف‌نگاری رامان و میکروسکوپ فلورسنت و SPM را به‌صورت یکجا و در کنار هم
داشته باشد و کاربران و به‌ویژه دانشمندان زیست‌شناس مایلند تا تمام مراحل بررسی و
تحلیل نمونه مورد نظر را یکجا و با یک دستگاه انجام دهند.

گروهی از محققان آلمانی با طراحی نرم‌افزاری برای میکروسکوپ‌های پروب روبشی SPM به
دستاورد مهمی در این زمینه دست یافته‌اند؛ به‌طوری که با یک کلیک کردن می‌توان
سیستم را تنظیم و آماده کار نمود این نرم‌افزار قادر به تنظیم دما و رطوبت نمونه
نیز هست و و راهنمایی‌های لازم از طریق این نرم‌افزار طی کار به کاربر ارائه خواهد
شد؛ بنابراین دیگر نیازی به طی دوره شش‌ماهه برای فراگیری نحوه کار با این دستگاه
وجود نخواهد داشت و متخصصان به‌راحتی می‌توانند از آن استفاده نمایند.