ساخت نانوسیم‌های SWNT، برای استفاده از برق کاتالیزوری آنزیم‌ها

استفاده از برق کاتالیزوری هیدروژن، مستلزم وجود اتصالات الکتریکی است که تحت تأثیر آنزیم قرار نگیرند. دانشمندان آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، موفق شده‌اند تا با استفاده از نانولوله‌های کربنی تک‌جداره(SWNTها) سیم‌هایی را به این منظور بسازند.

استفاده از برق کاتالیزوری هیدروژن، مستلزم وجود اتصالات الکتریکی است که تحت
تأثیر آنزیم قرار نگیرند 
 

دانشمندان آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، موفق شده‌اند تا با استفاده از
نانولوله‌های کربنی تک‌جداره(SWNT‌ها) سیم‌هایی را به این منظور بسازند.

آنها دریافتند که نانولوله‌های کربنی تک‌جداره مجزاشده از سورفکتانت‌ها، می‌توانند
به‌طور خود به‌خود در کنار هیدروژناز هم قرار گرفته و یک سیستم بیوهیبریدی
کاتالیزوری فعال را تشکیل دهند.

تحریک تابشی و طیف‌نگاری‌های رامان حاکی از آن است که این نانولوله‌ها همانند سیم‌های
مولکولی عمل کرده و اتصال الکتریکی با نواحی آنزیمی کاتالیزوری را فراهم می‌کنند.
این نانولوله‌ها می‌توانند هنگام اکسیده شدن هیدروژن با آنزیم، الکترون‌ها را به
خارج منتقل کرده و یا برای کاهش یون هیدروژن، الکترون‌هایی را به سیستم وارد نماید.
این تحقیق گامی به‌سمت ساخت ترکیب نانولوله‌های کربنی تک‌جداره و هیدروژناز است و
در کاربردها ی تولید هیدروژن و فناوری پیل‌های سوختی از آن استفاده خواهد شد.

گزارش کامل این تحقیق را می‌توانید در نشریه Nano Lett. , DOI مطالعه نمایید