برگزاری کنفرانس مشترک ایران و هند در فناوری نانو

کنفرانس مشترک ایران و هند در فناوری نانو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۸ الی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) در چهار حوزه نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو پزشکی و نانو مواد برگزار خواهد شد.

کنفرانس مشترک ایران و هند در فناوری نانو با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی تهران، ۸ الی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ در تالار امام بیمارستان امام
خمینی(ره) در چهار حوزه نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو پزشکی و نانو مواد
برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس محققانی از ایران و هند به ارایه مقالاتی در این حوزه ها
خواهند پرداخت. همچنین همزمان با ارائه مقالات، کارگاه های آموزشی نیز توسط
این محققان برگزار خواهد گردید.

علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت در سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی به
وب سایت کنفرانس به آدرس

http://iijcn.tums.ac.ir
مراجعه نمایند. مقالات کنفرانس بصورت پوستر و
ارائه خواهد بود و در کتابچه مقالات چاپ خواهد شد.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاهی نیز جهت ارائه توانمندی و آخرین
دستاوردهای مختلف علمی و صنعتی در فناوری نانو برگزار می شود،

علاقه مندان جهت شرکت در این نمایشگاه می توانند

فرم ثبت نام
را تکمیل و به دبیرخانه کنفرانس به شماره ۶۶۴۳۸۶۳۰ فکس
نمایند.