معرفی کتاب جدید: مرزهای جدید فناوری نانو آلی و کامپوزیت‌ها

این کتاب تلاشی برای معرفی وضعیت فناوری نانو مدرن است.

این کتاب به سه بخش اصلی، مقدمه، و نتیجه‌گیری
تقسیم می‌شود. در بخش مقدمه، سوالات عمومی در مورد موضوع مطرح شده و فعالیت‌های
تحقیقاتی اصلی آورده شده است. در بخش اول روش‌های تولید نانوساختارها توضیح
داده شده است.

بخش دوم به ارتباط ویژگی‌ها با ساحتار اختصاص یافته است. در این بخش، توجه
ویژه‌ای به توصیف قدرتمندترین روش‌ها و ابزارهای تجربی مورد استفاده در
فناوری نانو همانند میکروسکوپ‌های روبشی، طیف‌سنجی‌ها، و روش‌های پراش (همچون
استفاده از تجهیزات تابش سینکروترون) شده است.

بخش سوم کاربردهای فناوری نانو در الکترونیک، فناوری زیستی، و تشخیص را شرح
می‌دهد. بخش نتیجه‌گیری خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده در این حوزه را
شرح داده و چشم‌اندازی از پیشرفت‌های بعدی ارائه می دهد.

درباره نویسنده:

فعالیت‌های پژوهشی دکتر ویکتور اروخین در زمینه لایه‌های مولکولی آلی و
کامپوزیتی می‌باشد. زمینه‌های علمی که وی به آنها علاقه‌مند می‌باشد،
عبارتند از: لایه‌های پروتئینی، آرایه‌های نانوذره‌ای، پلیمرهای رسانا (درک،
ساختار، ویژگی‌ها، و کاربردهای ممکن). فعالیت‌های فعلی وی شامل ساختارهای
آلی برای شبکه‌های انطباقی است که سیستم‌هایی هستند که می‌توانند از قابلیت‌های
یادگیری ارگانیسم‌های زیستی تقلید کنند.