گوی درخشان، ابری از نانوباتری‎ها

به‌رغم کوشش‌های فراوان، شبیه‎سازی تجربی و تئوری مناسب گوی درخشان، هنوز ناقص باقی مانده‌است. بر اساس طرح پیشنهادی مدیر شرکت اوکراینیWing ، فرایندهای اکسید شدن الکتروشیمیایی در جداسازی ذرات مایع معلق در هوا ، اساس و پایه این پدیده هستند و گوی درخشان ابری است مرکب از نانوذرات که در آن هر ذره به‌طور خودکار یک نانوباتری تشکیل می‎دهد که به‌دلیل کوچکی خود از طریق تخلیه سطحی، یک مدار کوتاه با نانوذرات مجاور برقرار می‎کند.

به‌رغم کوشش‌های فراوان، شبیه‎سازی تجربی و تئوری مناسب
گوی درخشان، هنوز ناقص باقی مانده‌است. بر اساس طرح پیشنهادی
مدیر شرکت اوکراینیWing ، فرایندهای اکسید شدن الکتروشیمیایی
در جداسازی ذرات مایع معلق در هوا ، اساس و پایه این پدیده
هستند و گوی درخشان ابری است مرکب از نانوذرات که در آن هر ذره
به‌طور خودکار یک نانوباتری تشکیل می‎دهد که به‌دلیل کوچکی خود
از طریق تخلیه سطحی، یک مدار کوتاه با نانوذرات مجاور برقرار
می‎کند.

با برقراری این جریان‌های کوتاه، نانوباتری‎های غباری در معرض
یک جاذبه مغناطیسی دوجانبه دوقطبی- دوقطبی قوی قرار می‎گیرند.
محصولات گازی و انرژی حرارتی تولیدشده توسط هر نانوباتری که
ناشی از واکنشهای الکتروشیمیایی پایدار درون ذره‎ای می‎باشد،
باعث ایجاد دافعه دوجانبه این ذرات در فاصله‎های کوتاه و مانع
از تجمع و بهم پیوستگی آنها می‎شود. علاوه بر این، اشتراک
جریان حلقه‎های ذرات مجزا به‌دلیل هم‌پوشانی قوس الکتریکی بین
ذرات مجاور، جاذبه مغناطیسی دوجانبه آنها را در فواصل کوتاه
تضعیف می‎کند.
 

جریان‌های تخلیه در محدوده
چند تا چند هزار آمپر و حتی جریان‌های انفجاری در حد مگا آمپر
که در واکنش‌های اکسایش و احیا تولید و بین ذرات غبار مانند
توزیع می‎شوند، وجود جاذبه مغناطیسی بین عناصر گوی درخشان و
تأثیرات الکترومغناطیسی چشمگیر آن را توجیه می‎کنند.

مدیر شرکت اوکراینیWing می‎گوید:” به نظر می‎رسد که مدل
پیشنهادی این امکان را به ما می‎دهد که همه ویژگی‌های قابل
مشاهده گوی درخشان، به‌ویژه رفتار شبه دودی آن، توانایی حفظ
شکل گوی را تحت شرایط شدیداً ناآرام جوی(منظور همان اتمسفری یا
آب و هوایی است)، همچنین اثرات الکترومغناطیسی آن را توضیح
دهیم.”

این مدل تنوع فراوان شرایط قابل مشاهده و فرایندهای شکل‌گیری
گوی درخشان را نیز توضیح می‌دهد. در حقیقت هر واکنش اکسایش و
احیا در درون ذرات غبارمانند می‎تواند با یک سازوکار
الکتروشیمیایی تحت شرایط مناسب پیش رود.

دستورالعمل‌های موجود برای شبیه‎سازی تجربی پدیده گوی درخشان
به‌شدت به انتخاب احیاکننده‎های سوخت و شیوه اتمی کردن آن
بستگی دارد. نه تنها غبارهای کربن سیاه بلکه ظاهراً آئروژل‎های
کربنی نیز که با لایه نازکی از الکترولیت کربنات مذاب پوشیده
شده و در یک اتمسفر اکسیدکننده حرارت داده شده‎اند هم می‎تواند
اهداف آزمایشی ابتدایی خوبی برای ساخت منابع قوی الکتروشیمیایی
با حرارت بالا باشند که به‌وسیله جریانات قوس الکتریکی چندگانه
سطحی اتصال پیدا کرده و تا حدودی به مولد الکتروشیمیایی غباری
گوی درخشان ـ که در بالا توضیح داده شد ـ شبیه هستند.